https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ Földünk tudata - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

Miután az ásványnak is van tudata, ebből kifolyólag a Földünk is egy tudatos lény.

Rengeteg analógiát lehet felfedezni az emberi test és a Föld között, hiszen fizikai testünk a Föld anyagából vétetett.

A Föld központja egy vasmagkristály. Az ereinkben keringő vér – kristályos vas összetevőinek köszönhetően – a vasmagkristálynak megfelelő rezgésen pulzál.

A Föld központjában lévő vasmagkristály rezgési frekvenciája 40 Hz, azaz másodpercenként negyvenszer pulzál. Elménk legaktívabb és legkreatívabb állapotában a mag 40 Hz-es béta-hullámai­-val pulzál, ami azt jelenti, hogy a Föld belső magjával rezonálunk. Ellazult és meditatív állapotban a Föld belső, a magtól a kéregig terjedő szféráival rezonál, melyek 40 Hz-ről fokozatosan 7 Hz-re - bétától alfáig ­- lassulnak; ezek szerint ilyenkor a belső Földdel rezonálunk.

Hasonlóan az emberi test energetikai rendszeréhez, a Föld is rendelkezik csakrarendszerrel és a Föld középpontjához kapcsolódik egy ősi energia, amely mozgás közben hasonlatos egy kígyóhoz, akárcsak az emberi test kundalinije. A Föld Kundalinije mindig a földfelszín egy meghatározott pontjához kapcsolódik, ahol megközelítőleg 13 ezer évet tölt el. Az idő letelte után azonban egy másik területre költözik, ahol újabb 13 ezer évet időzik.

Ez az energia a napéjegyenlőségi precessziós ciklushoz igazodva mozog, és amikor elmozdul, megváltozik a spiritualitásról alkotott fogalmunk. A következő ciklus energiái szerint alakul át, hogy magasabb szintű spirituális ösvényekre vezessen bennünket.

Közelebbről nézve a következő a helyzet. A Kundalini két pólussal rendelkezik, közülük az egyik a Föld középpontjában van. A másik valahol a felszínen található, és a világ bármely pontjára eshet. A Föld saját tudatossága határozza meg, hogy hol kell lennie.

A Föld Kundalinijének polaritása pontosan egy 12 920 éves ciklus végén vált át az ellentétes pólusra, amivel egyidejűleg a Föld felszínén is megváltoztatja helyét. Az új területen nem csupán annyi történik, hogy a szent helyszín környékén élők hirtelen tudatukra ébrednek. Az energia új frekvenciát küld a Földet körülvevő elektromágneses hálóba, így végső soron a bolygó egészének tudatosság-hálózatát befolyásolja. Ez a terv, amely már készen áll, meghatározza az emberiség spirituális fejlődésének útját.

A felkészülés szakaszában a Föld átalakuláson megy keresztül a rajta élő összes élőlénnyel együtt. Mi általában a magunk átalkulását érzékeljük és kevesebbet a Földéből. Ha egy élőlény inkarnálódik a Földre, csak úgy tud, ha a Föld és az ő rezgésszintje között valamilyen kapcsolat van. Ha a Föld rezgése megemelkedik, akkor csak olyan olyan élőlény tud inkarnálódni, aki tud ehhez a megemelkedett rezgéshez alkalmazkodni. Ha együtt rezgünk a Föld magjával, sokkal tudatosabbá válik bennünk, hogy a Föld egy élő tudatos lény. Ha közvetlen és tudatos kapcsolatba kerülünk a föld magjával, az lecsökkentheti az életerőt elszívó energiák negatív hatásait.

Meg kell éreznünk azt, hogy a Föld a Mi részünk. Úgy éltünk ez idáig, mint akik azt hitték, van kezünk, de a kéz nem tudta, hogy része az egész testnek. Különállónak hittük magunkat.

Az emberiség, ahogy tovább folytatja a kollektív emelkedését, egyre tudatosabbá válik arra, hogy kapcsolatba kerüljön a Földdel, mert az erejének, egyensúlyának, harmóniájának forrása.

Galaktikus Portál

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad