https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ A bölcsesség öt energiája - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

Az érzékelhető világon túli mélyebb valóságról szóló tanítás a világ minden táján megjelenik a vallási és spirituális tradíciókban. A tibeti buddhizmus tanítása szerint az emberekben öt alapvető minőség van jelen: ezt az öt minőséget tartják a bölcsesség öt energiájának, amelyek megnyilvánulnak személyiségvonásainkban, testtartásunkban, arckifejezésünkben, beszédstílusunkban, döntéseinkben; abban, ahogy a világot észleljük, és ahogy másokkal érintkezünk. Ugyanakkor ezek az energiák jelen vannak az érzékelhető világ minden aspektusában: a lankás dombokban, a csipkézett hegycsúcsokban, a télben, a nyárban, vagy akár egy otthonos szobában is.

A bölcsesség öt energiájának, vagy ahogy hagyományosan nevezik, az öt buddha családnak a tana az V. század során Indiában lejegyzett tantrikus iratokból származik, és később onnan került át a tibeti buddhizmusba.

Az 1970’-es években, amikor Csögyam Trungpa Rinpocse a nyugati világban kezdte megismertetni a tibeti buddhizmust, tanításaiban a színek pszichológiai minőségeire is kitért.

Az öt energia

Tágasság: a buddha bölcsesség egy békés, kiterjedt, tágas, fehér színű energia. Tiszta minősége a szemlélődésben, szolgálatkészségben, befogadásban, egyszerűségben, megbékítésben, a puszta létezéssel való elégedettségben; zavart minősége a makacsságban, merevségben, szellemi eltompultságban, lustaságban, érzéketlenségben, fásultságban jelenik meg. Általánosságban a térrel, az összes érzékszerv működésével és a fehér színnel azonosítják.

Világosság, tisztaság: a vajra bölcsesség kék energia, amely kristálytiszta tükörként, elfogulatlanul tükröz vissza mindent. A briliáns intellektusban, az éles, precíz, tiszta elmében nyilvánul meg. Zavart minőségében a túlságosan analitikus, kritikus gondolkodásmódban, a dogmatikusságban, tekintélyelvűségben, és a perfekcionizmusban mutatkozik meg.

A vajra bölcsességet a látáshoz, a kék színhez és a vízhez kapcsolják.


Gazdagság: a ratna bölcsesség aranysárga energiát árasztva maga a gazdagság, bőség, gyarapodás és a végtelen lehetőségek tárháza. A nyugalom, egyensúly, megelégedettség jelenti a tiszta megnyilvánulását, ahogyan a találékonyság, nagylelkűség, és a vendégszeretet is. Ha zavar keletkezik az energia kifejeződésében, kapzsisággal, gőggel, zsarnoksággal, hivalkodással, és erős birtoklási vággyal találkozhatunk és szegényes emberi kapcsolatokat találunk.

A ratna energiát a tapintáshoz, szagláshoz, a sárga színhez, és a földhöz kötik.

Szenvedély: a padma bölcsesség a vörös energia vitalitásával izzik. Kellemes, vonzó, képes odafigyelve hallgatni és szívből szólni az, akiben ez az energia tisztán működik. Segítségével finomodik az intuíció és lehetővé válik a szubtilis tapasztalatok felismerése és megkülönböztetése az egyéb élményektől. Az új dolgok iránti olthatatlan vágy, a szélsőséges érzelmek, lobbanékonyság, a becsvágy, a bizonytalanság és a folytonos megerősítések szükséglete a padmabölcsesség megnyilvánulásának zavarát jelzik.

Általában a hallással, a piros színnel és a tűzzel azonosítják.

Aktivitás: a karma bölcsesség zöld energiát sugároz; sebes és energikus, akár a szél. Minden, mások javát szolgáló cselekedetben megjelenik. Amikor valaki tele van pozitív energiával, a világgal összhangban cselekszik, magabiztos, tisztán nyilvánul meg benne ez az energia. Zavar esetén nyugtalanság, versengés, manipuláció, hatalomvágy, dominanciára és kontrollra való törekvés, féltékenység vagy akár paranoiditás léphet föl

A karma bölcsességet az érintéssel, a zöld színnel és a levegővel társítják.

Az öt energia gyógyító ereje

Az öt energia, vagy más néven az öt buddha a megvilágosodás öt különböző aspektusát, ill. az elme neurotikus állapotait testesíti meg. Ha tudatában vagyunk ezeknek az energiáknak, láthatjuk, hogy viselkedésmintáink, érzelmeink, gondolataink megfelelnek az öt energia valamelyikének. Napról- napra, különböző helyzetekben figyelve magunkat fölismerhetjük, mikor milyen színek működnek bennünk, és észrevehetjük, hogy egy szivárványhoz hasonlóan mi is színek sokaságából, keverékéből állunk.

Csögyam Trungpa Rinpocse után az egykori tanítványa, Irini Rockwell buddhista tanító és tréner folytatta az öt bölcsesség tanának terjesztését. Irini workshopjain a résztvevők a bennük megnyilvánuló öt energiát ismerhetik meg. A színezett üvegű szemüvegek, speciális testtartások és a meditációs technikák a testet és elmét bevonva segítik a közvetlen megtapasztalást. Az egyes színeket mozgással, hangokkal, versírással, festéssel fedezik föl. A gyakorlatok végzésével a fókuszba állított energiát folyamatosan erősítik, hogy megtapasztalhassák azt. A résztvevők ilyenkor azt érezhetik, hogy neurotikus vonásaik – amelyek a blokkolt energiának a következményi – fölerősödnek. A gyakorlatot folytatva a beragadt energiát feloldják, tisztítják, megszelidítik, lecsillapítják; és miközben csak szemlélődnek és nyitottá válnak a pillanat élményének, bölcsesség tűnik ki az addig zavart, beragadt energiából. Az áttörés gyakran sírással vagy nevetéssel jár, amelyet az ellazultság és melegség érzése követ. Mindez egy csoportban történik, ahol a belső folyamatokat a közösség támogató ereje, és az általuk nyújtott teljes elfogadás segíti.

A gyakorlatok végeztével a résztvevők általában arról számolnak be, hogy az öt energia megtapasztalása önmaguk és mások mélyebb megértését és elfogadását hozta el számukra.

Forrás

Könyvajánló

Az Öt Bölcsesség ENERGIA
A személyiségek, érzelmek és kapcsolatok megértésének buddhista útja
Irini Rockwell

http://www.libri.hu/konyv/irini_rockwell.az-ot-bolcsesseg-energia.html

A könyvben bemutatott öt bölcsesség energia, vagy más néven az öt buddha-család különleges rendszert alkot a személyiségek megértéséhez. A létezés eme öt stílusában otthonra lelve, mélységes belátást nyerhetünk nem csak saját viselkedésmintáinkba és érzelmeinkbe, de az energiák minden kapcsolatunkat jellemző játékába is. Az öt energia mindegyikéhez társul a világ érzékelésének és a vele való együttműködésnek egy sajátos módja. Mindegyiknek létezik intelligens és zavarodott megjelenési formája, és mindegyiket minőségek gazdag választéka jellemzi.

Mindannyian képesek vagyunk mindegyik energia megtestesítésére, és amellett, hogy ezek közül általában egy vagy kettő uralkodónak mondható bennünk, az élet különböző területein gyakorta különböző energiákat mutatunk fel. Az éppen jelen lévő energiák dinamikusan változnak, velünk együtt alakulnak életünk változásaival összhangban. Irini Rockwell hasznos gyakorlatokon és lebilincselő történeteken keresztül mutatja be számunkra, hogyan ismerhetjük fel saját életünkben a bölcsesség energiák működését és hogyan használhatjuk fel őket ezek nyomán bármilyen helyzetben önismeretünk és tudatosságunk művelésére, a kapcsolatainkban zajló kommunikáció fejlesztésére, valamint kreatív önkifejezésünk felszabadítására.

A könyv megírásához Irini Rockwell a hivatásos táncban, a pszichoterápiában, a meditációban, a buddhizmusban és vezetőképzésben szerzett tapasztalataiból merít. Tíz éven keresztül a Naropa Egyetem tanszéki oktatójaként működött. Jelenleg az Öt Bölcsesség Intézet (Five Wisdoms Institute) igazgatójaként Észak-Amerika és Európa szerte tart öt bölcsesség képzéseket tanárok, egészségügyi szakemberek, szervezeti vezetők valamint művészek számára.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad