https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ A lazítás művészete - Megváltozott tudatállapotok - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

A modern pszichológia kutatási területei közül az utóbbi évtizedekben talán éppen ez a téma fejlődik a legdinamikusabban. Nagy erőkkel folyik a hipnózis kutatása, relaxációs és imaginációs módszerek sokaságát fejlesztik ki, melyek mind a lelki, belső valóság mélyebb megismerésére és befolyásolására irányulnak.

Hétköznapi éber tudatállapot

Mit is jelent tulajdonképpen a “megváltozott tudatállapot”?

Összefoglalóan jelenti mindazokat az éber állapotokat, melyek különböznek a hétköznapi tudatosságtól.

Erre természetesen az a kérdés merül fel: nos, milyen a hétköznapi tudatosságunk?

Ezt mindenki el tudja mondani: figyelmünk felkelthető, ébernek érezzük magunkat, képesek vagyunk gondolkodni, tevékenykedni és érezni egyaránt, szándékainkat meg tudjuk valósítani, feladatokat tudunk végre hajtani.

Testünket reálisan érzékeljük, érzékszerveink folyamatosan közvetítik a külvilágból származó információt, többnyire kifelé figyelünk. Képesek vagyunk térben és időben megfelelően tájékozódni, lineárisnak, egyenesvonalúnak érzékeljük az idő múlását. Tudunk a dolgok között fontossági sorrendet felállítani, dönteni: jól működünk a reális külső világban.


“Hétköznapi” tudatváltozások

Ha jól belegondolunk, hétköznapi életünkben sem vagyunk folyamatosan a “hétköznapi éber” tudatállapotban.

Sok példát hozhatunk, amikor valamelyik fenti jellemző nem az előbb leírt módon működik. Itt van rögtön a klasszikus történet: valamire oda kellene figyelnünk, például leckére, főzésre, beszélgetésre, de képtelenek vagyunk rá.

Minden rendben van, mégis betör egy fantázia, egy vágy, egy emlék, és már lélekben nem ott vagyunk. Gyakran képek úsznak elénk, látjuk magunkat különböző szerepekben, és e mögött elhalványul az eredeti feladat, nem tudjuk korábbi szándékunkat megvalósítani.

Vannak szándékosan előidézett, hétköznapinak ismert helyzetek, amikor bizonyosan fel tudjuk ismerni, hogy valaki megváltozott tudatállapotban van. Ilyen az alkohol, a kábítószer és némelyik gyógyszer hatása. Ha erősen kifáradtunk, éhesek vagy kialvatlanok vagyunk, szintén megváltozik tudatunk is.. Az idős emberek egy része sincs már teljesen “jelen” a világban, vagy átmenetileg a betegség is lehet ilyen hatással az emberre.

A szélsőséges érzékszervi ingerlés is erősen megváltoztatja tudatállapotunkat: erre jó példa a fülbe harsogó zene vagy a fények folyamatos villogása. A modern élet sok ilyen helyzetet kínál, ez mind alkalom a hétköznapi világtól való eltávolodásra.

Egy másik ilyen helyzet az órákon át való TV nézés vagy a számítógépes játékok. Tovább fogja fokozni ezt a virtuális világ játékainak elterjedése.

Fantáziavilág

A fantáziának a maga helyén rendkívül nagy jelentősége van. Ha el tudjuk képzeletünket engedni, kreatív teremtő világunkba lépünk. Innen származnak az ideálok, bölcs gondolatok, ihlet, sugallat is. Attól függ, mire használjuk. Ugyanígy megteremthetjük félelmeinkből, elvárásainkból saját börtönünket fantáziánk segítségével.

A külső képek túlzott szemlélése (TV, videó) rongálja a fantázia világát. Túl mély benyomást tesz ránk az alkotó világa, és háttérbe szorulnak saját teremtő világunk belső képei.  A képalkotás képessége akkor is sorvad, ha túl erősen fejlesztik a logikai, analitikus gondolkodást.

Jobb és bal félteke

Mindezek természetesen összefüggenek a két agyféltekénk működésének különbözőségével.A bal oldal segítségével (mely testünk jobb oldalának működését vezérli) analitikus gondolkodással, objektíven közeledünk a világhoz, ez az oldal a “tudományé”.

A jobb oldali agyféltekével (mely bal oldalunkat vezérli) holisztikus, kreatív, szubjektív módon tapasztalunk, ez a “művészet” oldala.

Az egészséges, kiegyensúlyozott lelki működésre az jellemző, hogy mindig alkalmazkodik a helyzethez, képes rugalmasan váltani a szükségletnek megfelelően.

Az iskolai képzés, és gyakran a szülői befolyás is manapság egyoldalúan fejleszti a bal félteke képességeit.

Mire felnőttek leszünk, túlzottan racionálisan akarjuk életünket kezelni, csökken sokaknál a képi gondolkodás, háttérbe szorul a jobb félteke működése.

Minden, ami egyoldalú, előbb-utóbb egyensúly vesztéshez vezet.

Ezt a mindennapi életben úgy éljük meg, hogy krízisbe kerülünk, megbetegszünk, sikertelenek vagyunk.

Különösen az életközép táján fellépő nehézségek esetén érdemes elgondolkodnunk ezen. Gyakran vezet megoldáshoz, hogy más szemmel nézzük problémáinkat: eddig elhanyagolt oldalunkat kell erősítenünk.

Tudatmódosítás – Hagyományos módszerek

A tudatállapot megváltoztatásának megvannak minden kultúrában a hagyományai. Ezek a hagyományok általában a közösséghez és/vagy a spirituális élményekhez kötődnek. Ma már sok ilyen tapasztalat, ősi bölcsesség, gyakorlat vált közkinccsé a könyvek révén. Ide tartoznak a sámán és más gyógyító rítusok, ahol a zene, a mozgás és a csoport ereje segítségével kerül transz állapotba a vezető, a beteg, vagy akár az egész közösség. Rituális körülmények között megengedik bizonyos kábító anyagok használatát is, de ez mindig erősen szabályozott, és megfelelő beavatások után lehetséges.

A keresztyén misztika és maga a Biblia is sok leírást tartalmaz a megváltozott tudatállapotokról.
Ez az a belső állapot, melyben látomást, vagy spirituális élményt tapasztalnak. Mindennapjainkban a keresztyén meditáció és az ima lélek állapota szintén egyfajta megváltozott tudatállapotot jelent.

Keleten még több, és részletesebben kidolgozott tudást gyűjtöttek össze erről. Tanúja ennek sok keresztyén szerzetes, akik téríteni indultak Indiába vagy Japánba, és ők maguk is sokat tanultak.
Az ő közvetítésükben is sok értékes tapasztalat hozzáférhető. Tibet annektálása után az ötvenes évek óta sok buddhista szerzetes rajzott szét a világba. Az ő tanításaik nyomán részletesebben megismerhettük a tibeti bölcseletet, indiai tanítóktól pedig a hindu tanításokat.

A keleti meditációs rendszerek átültetése a nyugati világba bizony nem zökkenőmentes. Legutóbbi budapesti előadásán őszentsége, a Dalai Láma maga is beszélt arról, hogy nem az a lényeges, milyen vallást gyakorolunk, hanem, hogy milyen belső értékeket fejlesztünk ki. Megfelelő vezetéssel igazi mély belső fejlődést hoz a rendszeres helyesen végzett meditáció. Nagyon fontos azonban, kinek nyitjuk meg lelkünk belső világát.

Transzperszonális pszichológia

A transzperszonális latin eredetű szó, jelentése: túl a személyesen. A kifejezést évtizedekkel ezelőtt Jung használta először, annak megjelölésére, hogy mindennapi világunkon túli emberi tapasztalatok is gazdagítják életünket. Ide tartoznak kiemelkedő szellemi, spirituális élményeink, meditációs tapasztalataink, a különleges csúcsélmények, az élet sokszor fájdalmas, szenvedésteli, máskor eksztázissá fokozódó pillanatai. Emberi minőségünk lehetőséget nyújt arra, hogy ezeknek a különleges tapasztalatoknak jelentést és értelmet adjunk, általuk hétköznapi életünket megfényesítsük, és személyiségünk fejlődésével az emberi közösség szolgálatára lehessünk.

Az utóbbi évtizedben sok új személyiségfejlesztő módszer alakult ki a nyugati világban. A technikailag magasan fejlett kultúrában élő emberek elveszítették a természettel és ezen keresztül önmaguk mélyével is a kapcsolatot. Ezt helyre kell állítani, így a betegség ellen társadalmi vakcina termelődött ki: külön időt és energiát kell fordítani az önismeretre, a lelki egyensúly helyreállítására.
A másik oldalon pedig kialakultak a környezetvédő mozgalmak, az ökológiai gondolkodás, a bio-termelés, mely már Föld méretben próbálja az egyensúlyt visszaállítani.

Nyilván nem véletlen, hogy az érzelmileg gazdag, helyes önismerettel rendelkező emberek válnak érzékennyé és nyitottá a “zöld” gondolkodásra.

Új lélektani irányzat alakult ki az elmúlt évtizedekben, a transzperszonális pszichológia, melyhez C. G. Jung és Assagioli munkássága nyújtja az elméleti alapokat. Egyik fontos kutatási területe éppen a megváltozott tudatállapotokat vizsgálja közelebbről. A belső fejlődés, az önismeret sok segítő módszerét dolgozták ki a modern ember gyógyítására. Általában ezek felhasználják a megváltozott tudatállapotra vonatkozó ismereteket is, hiszen éppen ezen a területen van hiányunk.

A kontroll problémája

Manapság sok módszer hirdeti magáról, hogy segítségével elérjük a boldogságot, békét, egészséget rövid időn belül. Mások azt állítják, hogy segítségükkel napról napra jobban leszünk. Ismét mások egyenesen meg is akarnak minket kímélni a napi gyakorlás fáradalmaitól, egy hétvége alatt áthangolják csakráinkat, megtanítanak a test elhagyására.

Súlyos önbecsapás áldozataivá válunk, ha azt gondoljuk, ennyire lehetséges kontrollálni életünket, lelkünket. A belső fejlődés útja a valóságban éppen hogy nagyon is göröngyös. Nyitottabbá válunk, érzékenyebbé, testi-lelki egyensúlyunkat jobban meg tudjuk őrizni, és ez már önmagában a belső békességet jelenti. De ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy a dolgok úgy fognak történni, ahogy mi szeretnénk, vagy nem fog minket több szenvedés érni. El kell sokszor fogadnunk mások véleményét, megértéssel kell viszonyulnunk mások problémáihoz és kívánságaihoz. De mindenekfelett meg kell őriznünk kapcsolatunkat mély belső Énünkkel, lelkiismeretünkkel, hogy azzá válhassunk, akik valójában vagyunk.

Forrás

Osho: A tudatosság lépcsőfokai

„A tudatosságnak három lépcsőfoka van.

Először válj tudatossá a testeddel kapcsolatban. Amikor jársz, ülsz, légy figyelmes, légy éber, tudatos. Ne úgy végezd a dolgod, mint egy zombi, holdkóros vagy alvajáró. Képes vagy mechanikusan mozgatni a kezed és képes vagy teljes tudatossággal is mozgatni. Amikor teljes tudatossággal mozgatod, abban kecsesség, szépség van.

Ha már tudatossá váltál a testeddel kapcsolatban, és azzal, amit a tested tesz, menj mélyebbre: az elmédig és az elme működéséig, a gondolatokig, a képzetekig, a projekciókig. Minél tudatosabb leszel az elmével kapcsolatban, annál kevesebb gondolat cikázik át az elmén. Ha száz százalékig gondolat vagy, akkor nincs tudatosságod. Ha kilencvenkilenc százalék tudatosságod van, akkor a gondolatok mindössze egy százalékot tesznek ki, mert ugyanaz az energia táplálja őket. Ahogy egyre tudatosabbá válsz, nem jut többé energia a gondolatokra, kivesznek, az elme teljesen elcsendesedik.

A tudatosság harmadik lépcsőfoka tudatosítani az érzéseidet, a hangulataidat, az érzéseidet, tehát a szív működéseit. Ha elmozdulsz a szív felé és odavisz a tudatosságod, akkor minden ami jó, növekedésnek indul benned és minden ami rossz kezd eltűnni. A szeretet egyre növekszik, a gyűlölet pedig eltűnik. Az együttérzés növekszik, a düh pedig eltűnik, Az osztozás növekszik, a fukarság eltűnik.

A harmadik lépcsőfok után jön egy nagy meglepetés, több lépést nem kell tenned. Egy kvantumugrás következik be saját magától. A szívből hirtelen Önmagadban találod magad, épp a középpontban. Ott már csak a tudatossággal kapcsolatban leszel tudatos, csupán a megvilágosodás világosodik meg számodra. Nincs már más, amivel kapcsolatban tudatosnak kell lenned. Ez a végső tisztaság.”

Könyvajánló

Test és elme kiegyensúlyozása
Osho

"Minden a fejedben dől el" - halljuk sokszor, amikor fizikai betegségről vagy érzelmi nehézségről panaszkodunk. S bár talán tagadjuk, titokban valószínűleg gyanítjuk, hogy igaz. De a "minden a fejedben dől el" intellektuális megértése önmagában nem segít. Ahogyan Osho rámutat, a tudatos elme keskeny rétege - az a rész, amely intellektuálisan megért valamit - valóságunknak csupán egytized része. A tudattalan rétegek sokkal nagyobbak. Osho az elme tudatos és tudattalan rétegei közötti kapcsolatokat tanulmányozva, a saját testén kísérletezett ki egy forradalmi technikát alkalmazó meditációs terápiát. Ezzel újra tudatos kapcsolatot, folyamatos kommunikációt teremthetünk testünk és elménk között. Új nézőpontból új utakat találhatunk az együttműködéshez testünkkel. A korábban tudattalan hozzáállás elveszti felettünk a hatalmát, mi pedig elkezdhetünk új és életigenlőbb választásokat teremteni önmagunk számára. Az Osho által kidolgozott meditációs terápia varázsa abban rejlik, hogy önmagunk legjobb barátjává válunk. Mindenkinek készen kell állnia arra, hogy együtt érző legyen a saját testével. Hiszen mindaddig, amíg nem vagyunk együtt érzők a testünkkel, nem tudunk együtt érzőek lenni semmilyen más testtel sem. Bár Osho meditatív terápiája kiválóan alkalmas önálló gyakorlásra, most először válik elérhetővé a nagyközönség számára. Az egészségügyi szakemberek és tanácsadók pedig kiegészítő kezelésként javasolhatják pácienseiknek. A kötet és az ajándék CD a test és elme együttműködéséhez szükséges tudatos megértést és a gyakorlati eszközöket egyaránt biztosítja. A könyv utolsó fejezete speciális útmutatást ad a meditációs CD használatához. A legnagyszerűbb titkot önmagadban találod meg; a test titkainak mélyén tudatosságod szentélye lakozik. És amint egyszer valaki megtalálta bensőjében a tudatosságot, megtalálta a kulcsot a legvégsőhöz. A CD-n hallható OSHO-meditáció Vörös Ákos hangján szólal meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad