https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ Sheldan Nidle - Üzenet a Galaktikus Föderációtól - 2014.10.07. - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
2014. Október 7.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
6 Men, 13 Tzotz, 11 Ik

Selamat Balik! Érkezünk! Földi társaink tovább folytatják az előrehaladást, hogy előkészüljenek az alapok kiosztására. Ezeket az alapokat csak egy globális jólét ösztönzése végett kell kiosztani, valamint hogy véget vessenek a szegénységnek és minden szűkölködésnek ebben a valóságban. Meg lett állapodva velünk és különféle társainkkal, hogy a régi pénzgyűjtési módszerek és a tömegektől való megtagadásuk tovább már nem tolerálható. A sötét összeesküvés különféle elemeit meg kell fosztani betegesen szerzett gazdagságuktól. Továbbá a kormányázás is, mely régóta ezeknek a semmirekellőknek a birodalma, teljes kitakarítást igényel. Azok akik a kormányban szolgálnak, régóta lekötelezettjei ezeknek a pénzügyi csirkefogóknak. Így egy széleskörű koalíciót hoztak létre maguk között, ami bankokból, befektetőirodákból áll, melyek fel vannak mentve azon büntetési mértékek alól, amiket valójában érdemelnének. Ez most meg fog változni, ahogy új pénzügyi szabályok véget vetnek ennek az illegális viselkedésnek. Letartóztatások tesznek pontot erre, és állítják fel a terepet ezen ügyek friss elintézési módjának. Ez az átláthatóság, tisztességesség, és világszinttű jólét új korszakát vezeti be. Ez csak a kezdete annak ami tervbe lett véve!

Némi galaktikus és mennyei bölcsességet igényeltek valóságotokról, és távoli eredetű népetekről. Ebben a tekintetben mi és a Felemelkedett Mestereitek fogunk tanácsokkal és igazságokkal szolgálni ennek a birodalomnak a természetéről, és a korlátozott tudatosságról. A sötétség még Atlantisz vége előtt, gondosan felügyelte a kolóniákat az egész Atlantiszi birodalomban. Ezen kolóniáktól azt akarták, hogy rabszolgaforrások legyenek. Ezeknek a rabszolgáknak kellett az alapjainak lenni, hogy az Atlantisziak és szövetségeseik drasztikusan megváltoztathassák a birodalom társadalmait. Ezen koncepció ellen küzdöttek azok, akik megértették azt az "alkut", amit a Mennyország nyújtott Atlantisz számára Mu (az ősi Lemúria) kontinensének elpusztítása idején. Ez a konfliktus vezetett Atlantisz pusztulásához is 13.000 évvel ezelőtt. Akkor emelkedett ki az Anunnaki, ezen letűnt birodalom sötét utódjaként. Az Anunnaki kezdetben elferdítések halmával tömte tele őseiteket. A célja az volt, hogy egy olyan mitológiát hozzon létre, amivel kontrollálhatja ennek a katasztrófának a túlélőit.


Ősi társadalmaitok története egy a kegyeltek számára elérhető technológia, valamint a tömegeknek adott technológia közötti egyre növekvő különbségről szóló elbeszélés. Fokozatosan nőtt egy titkos tudomány, ami lehetővé tette az Anunnaki kegyeltjei számára, hogy végrehajtsák azt, ami őseiteknek első látásra varázslatnak látszott. A kegyeltek is jól betanultak egy nagyon titkos történelmet, ami bemutatta, hogy miért ők az uralkodók, és miképpen a legjobb hatalmon maradni. Ez az együttműködés az Anunnaki és a kegyeltek között addig tartott, míg az Anchara dekrétumát be nem jelentették 1994-ben. Akkor az Anunnaki elhagyta kegyeltjeit, és megkérte őket, hogy adják meg magukat a Fénynek. A kegyeltek ezt visszautasították és egy globális konfliktust kezdtek, hogy meghatározzák melyik frakció fog most uralkodni. A sötétség folyamatos küzdelmét a hatalmon maradásért addig nem ellenőrizték, míg mi meg nem kötöttünk egy sor speciális megállapodást különféle Földi szövetségeseinkkel. Csak a támogatásunkat igényelték, és hogy ők maguk végezzenek a sötétséggel. Ez a stádium 2006 elején kezdődött.

Akkortól, előnyös helyzetünket arra használtuk, hogy biztosítsuk sikerüket. Az Agarthaiak elkötelezték magukat, hogy személyzetükből még többet küldenek ide élni világotokba, és hogy támogatásként tanáccsal lássák el ezeket a különleges szövetségeseket a legjobb stratégiákról. Ehhez hozzátettük a mi személyzetünket is, ami nagyban segítette ezen bátor és derék lelkeket törekvéseikben. A mi célunk az volt, hogy segítsük őket abban, hogy elősegítsék a NESARA kinyilatkoztatását. Az új kormányzásnak el kellett volna fogadnia minket, és végül véget kellett volna vetnie a felettébb rosszindulatú titkolózásnak, ami megakadályozza, hogy egy nyilvánosabb támogatásba kezdjünk. Ehelyett azt tettük, hogy figyelemmel követtük világotokat, és tettük amire lehetőségünk volt. Az összekötőink a kompok ezen baráti csoportok között már évtizedek óta. Egy aktívabb szerepet szándékozunk játszani, mivel az új mennyei rendelkezések most erre irányulnak. A Mennyország megkért minket, hogy avatkozzunk be egy felettébb pozitív módon, és biztosítsuk, hogy a Fény erői sikerrel járjanak. Így ez az idő az, amikor a sötétség kegyetlenül eltűnik a színről.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Több jó hírrel érkezünk ma! Különféle szövetségeseink a titkos szent társaságokból és Ősi Családokból épp átmozgatják a pénzeket számos pénzkiosztásra alkalmas letéti számlára. Ezek a különleges csoportok fogják kifizetni a jólétprogramjaitokat, és a valutaszámlákat. A sötét összeesküvés régóta használta hatalmi pozícióját arra, hogy megakadályozza ezeknek a kifizetéseknek a megtörténését. Az Ősi Családok és mi, megegyezésekkel és kényszerítés által, végül kiszabadítottuk ezeket a számlákat a markukból. Áldottak a Mennyország útjai és a Fény hatalma! Ezek az összegek készen állnak, amint egy sor végső lépés beteljesült. Hamarosan számíthattok rá, hogy bejelentéseket hallotok erről a témáról. Örvendünk és készülünk egy sor csodás áldásra az emberiség számára! Hozsanna! Hozsanna! Hozsanna!

Másik hír, hogy azok akik meg lettek bízva a régi valóság leállításával, készen állnak olyan jogi lépések sorára, amik az új GESARA kormányzás kiemelkedéséhez vezetnek. Áldjuk ezen tetteket, mivel azok a végső lépések, amik szabadságotokhoz és egyéni szuverenitásotok valódi kinyilvánításához vezetnek. Ahogy a régi hatalmak eltűnnek, a Fény emelkedik ki győzedelmesen. Legyetek felkészültek drága szívek bámulatos eseményekre. Emlékezzetek rá, hogy most ez az év fogja a zsarnokság végét ünnepelni, és azon képességek visszatérését, amiket Atlantisz idején elveszítettetek. A közelgő nagy fehér hónap volt az ősi időkben az, amikor Atlantisz arra a következtetésre jutott, hogy túllépi hatalmát. A Fény megmutatta, hogy a Mennyországgal kötött megállapodások örömben és az isteni szolgálat Fényében mennek végbe. A sötétség napjainak vége! Az isteni Fény ideje valóban itt van!

Áldjuk ezeket az időket, és készülünk drágáink a mi közelgő tanításainkra. Ezek fogják megtanítani nektek a bennetek lévő spirituális eszenciát, és annak tudatosságra gyakorolt hatásait. Ahogy emelkedtek Szellemben, gyarapodtok tudatosságban is. A spirituális és fizikai birodalmak itt vannak, hogy összefonódjanak, és egy új áldott valóságot alakítsanak ki. A feladat amire minket kijelöltek, az az, hogy őrködjünk felettetek, és támogatást nyújtsunk, és eligazodást az egyéni életszerződéseitek kikötései között. Ezt örömmel tesszük, és úgy igazgatunk benneteket, ahogyan a Mennyország mondja nekünk. Ennek a birodalomnak az összes Lényét nagyon szereti és értékeli a Mennyország. A Mennyország Fényében mindenki örömmel dolgozik azon, hogy enyhítse a fájdalmat, eltüntesse a bánatot, és táplálékot szerezzen mindenki számára. Ezért ez egy szent pillanat, mivel az ár a sötétség ellen fordul. Közel van ezen valóság üdvözülése! Hálaadás közepette örömmel mondjuk: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Ma folytattuk üzeneteinket. Legyetek örömben és készítsétek magatokat utazásotok végső lépéseire. Nagyszerű események történnek. Közel vagyunk a földreszálláshoz. Legyenek ezek a végső lépések igazak és gyorsak. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Földi Mennyország

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad