https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ Titokzatos gyógyítók - A pszichikus gyógyítás rejtélye - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

Rögtön az elején ki kell jelenteni, hogy a pszichikus gyógyításból egyáltalán nem kíván vallást csinálni senki, ez értelmetlenség, ennyi erővel vallásnak tekinthetnénk a gyógyszeres kezelést, a masszázst, a csontkovácsolást, vagy a gyógyítás bármilyen más formáját.

Minden gyógyítás bizonyos természetes törvények alkalmazásának eredménye, s a felhasznált erő éppen olyan természeti törvény, mint például az elektromosság. Ami azt illeti, minden természeti erő az "isteni" vallásból származik és egyaránt méltó a tiszteletre, megbecsülésre.

A nyugati világ szívesen épít fel vallásos, vagy fél-vallásos kultuszokat a gyógyítás munkája köré. És mindegyik kultusz, vagy szekta határozottan állítja, hogy eredményes kezelései, gyógyításai egy bizonyos hit, vagy vallás eredményei, és nem veszi tekintetbe, hogy a többi kultusz körülbelül ugyanolyan mértékben gyógyít. Ezen a téren a keleti ember nem téved, önmagát sem téveszti meg. Gyermekkorától arra tanítják, hogy az energiának, erőnek nagyon sok megjelenési formája van a természetben, ezeket fel lehet használni, az ember szolgálatára kényszeríteni. A keleti ember számára a pszichikus erők csakis annyira titokzatosak és félelmetesek, mint mondjuk az elektromosság, mind a kettőt egyazon dolog megnyilvánulásának tartja és egyformán tiszteli. Egy kis gondolkodás mindenkit meggyőz arról, hogy ez így is van. Minden erő, vagy energia a Prána megnyilvánulása (az energia elvének hindu elnevezése), s a keleti tanítás azt tartja, hogy a Prána mögött elme van. Elme, mely a világegyetem elme-elvéből ered.


A fenti tényekből következik, hogy a keleti pszichikus gyógyító nem ismeri azt a féltékenységet és előítéletet a pszichikus gyógyítás más formáival szemben, ami sajnos, nyugaton olyan gyakori. A keleti gyógyító hisz abban, hogy minden igazi gyógyító mindig is ugyanazt az erőt, energiát alkalmazza, amit ő is használ, bármilyen legyen is az alkalmazás módja, ennél fogva mindegyik gyógyítási formát tiszteletben tartja. Természetesen legszívesebben a saját módszerét használja, de nem nézi le azt, aki egy másik módszert tart legmegfelelőbbnek.
Megmagyarázhatatlan rejtélyek - Titokzatos gyógyítók
A pszichikus gyógyítók rákbetegeket, és láb amputációra várókat gyógyítanak meg. Japán kutatók fény, vagy energia kibocsátást észleltek a gyógyítók kezén, és kiderítették, hogy a bal agyfélteke a gyógyítás folyamán nem működik.


A keleti gyógyító megtanulja azt is, hogy a testnek bizonyos törvényei vannak, amelyeket az egészség fenntartása, illetve az elvesztett egészség visszaszerzése érdekében figyelembe kell venni. Hisz abban, hogy az, ami az egészséges embert egészségessé teszi, - az a beteg embernek is visszaadja az egészségét. A táplálkozás, kiválasztás, lélegzés, satöbbire vonatkozó természeti törvényekre utalunk. Nyomatékosan mindenki figyelmébe ajánljuk, hogy mielőtt megkísérlik a gyógyítást, ismerkedjenek meg ezekkel a természeti törvényekkel. Tudjuk, hogy a nyugati pszichikus gyógyítással foglalkozók általában nem foglalkoznak ezekkel a törvényekkel, túlságosan "materiálisnak" tartják őket, holott csak egy pillantást kell magunk köré vetnünk, máris látjuk ennek az álláspontnak az értelmetlenségét. A természet törvényeivel nem lehet büntetlenül dacolni.

Meggyőződésünk, hogy ha az emberek követnék a Hatha Jóga tanításait, gyógyításra egyáltalán nem lenne szükség, mert mindenki megőrizné egészségét. Miután azonban az emberek nem követik ezeket, - így szükség van gyógyítási módszerekre. A gyógyítás legmagasabb és legjobb formája, amit az ember ismer, a pszichikus gyógyítás. Azonban még ez sem hozhat tartós gyógyulást, ha a páciens nem változtat életmódján és szokásain és nem próbálja meg, hogy összhangban éljen a természet törvényeivel.

Ennél fogva ismételten hangsúlyozzuk, hogy a gyógyítónak meg kell ismertetni páciensét a testnek ezekkel a törvényeivel, a Hatha Jógával és miközben kezeli, gyógyítja a pácienst, igyekeznie kell mélyen belerögzíteni tanácsait és utasításait a test természetes törvényeire vonatkozólag úgy, hogy mire a páciens meggyógyul, a továbbiakban úgy élhessen, hogy egészségét megőrizze, a megnyert területet meg tudja tartani és ne csússzék ismét vissza régi beteg állapotába.

Részlet a A pszichikus gyógyítás tudománya című könyvből.

Könyvajánló

A pszichikus gyógyítás tudománya
Ramacharaka Yogi

A szerző hatalmas természeti erő kezelését adta az önök kezébe, a többit önöknek kell megtenniük. Az utat megmutatta, de lépni már önöknek kell azon. Kinyitotta az ajtót, a belépés már önökön múlik. Kérjük az olvasót, ismerkedjék meg mindegyik gyógymóddal e könyvben, mielőtt elhatározza, hogy melyiket szándékozik használni. A legbölcsebben az cselekszik, aki mindegyikből vesz egy kicsit és nem köti magát egy határozott módszerhez. Mindegyik mód jó, de lesznek olyanok, akik az egyik módszert megfelelőbbnek találják a másiknál. A szerző megmondja önöknek, hogyan válasszanak. A könyvben leírt módokat használhatják az öngyógyításban még akkor is, ha a szöveg nem beszél erről. Tulajdonképpen az öngyógyítás valószínűleg a szerző legkedvesebb eszméje, – hisz abban, hogy az ember véghez tudja ezt vinni saját magán és így, amennyire csak lehetséges, független marad. Bízunk benne, hogy méltányolni fogják e könyv egyszerűségét, értékét és fontos instrukcióit átviszik a gyakorlatba.

http://www.libri.hu/konyv/a-pszichikus-gyogyitas-tudomanya.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Top Ad