https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ Kryon: A hét kozmikus törvény - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

1. AZ ELSŐ KOZMIKUS TÖRVÉNY: NEM TÉRHETTEK VISSZA EGY ALACSONYABB TUDATI ÁLLAPOTBA.

Egyetlen ember sem tehet saját akaratából olyasvalamit, amit a többiek ne ismernének. Ha már egyszer jelen van elmétekben, főképp DNS-etek spirituális energiájában, lehetetlen, hogy úgy tegyetek, mintha nem tudnátok e dolgot. Ha valakinek közületek ezen a helyen, ma éjjel kinyilatkoztatása lesz, nem lesz képes törölni a tapasztalatot. Oh, megpróbálhatjátok majd elfelejteni, azonban ez ott marad. Nem tehettek úgy, mintha nem tudnátok. Ezért, azt mondjuk nektek, hogy vigyázzatok arra, hogy mit szeretnétek megtudni, mivel az megváltoztathatja életeteket!

Például, ha úgy döntötök, hogy tanulmányozzátok a körülöttetek lévő számok energetikai vetületeit és összeadjátok ezeket, és az adott számok összegét megkapva.... meg fogtok lepődni majd az egybeesésen. Ez történt partneremmel. Felkínáltam neki ezt a lehetőséget és nem teheti meg nem ismertté. Ez egyike azoknak a dolgoknak, mely a következő lépés felé fogják mozdítani őt. "Mennyi esély van arra, hogy ez megtörténjen?" - kérdezte ő. Azok az esélyek adottak, melyek meghozták számára a 3D-s bizonyítékokat, Kryon egyik interdimenzionális fogalmára. Ő soha többé nem tehet úgy, mintha nem tudná ezt a dolgot.

Ha ma éjjel, érezni fogjátok, amint Isten szeretete megérint titeket, eddig soha nem tapasztalt módon, ha gyógyultan fogtok távozni innen, nem tehettek úgy, mintha nem tudnátok ezt a dolgot. Ha kinyilatkoztatást kaptok a dolgok működéséről, nem tehettek többé soha úgy, mintha nem tudnátok ezt. Egyesek kértetek bizonyos dolgokat. Ezt mondtátok: "Kedves Szellem, mondd meg nekem, mit kell tudnom?" Ezután, elkezdődik a nevelés és meg fognak mutatni nektek bizonyos dolgokat, melyeken majd dolgoznotok kell. Néha, az egészségről lesz szó. Nem tehettek úgy, mintha nem tudnátok ezt a dolgot, ugye? Egyesek talán ezt mondhatják: " Jól van, Emberi Lény vagyok és szabad akarattal rendelkezem. Tehát ha azt választom, hogy figyelmen kívül hagyok valamit, megtehetem."

Igazatok van. Ám ez nem jelenti azt, hogy úgy tehettek, mintha nem tudnátok ezt a dolgot. Egy olyan Emberi Lényről van szó, aki a Tagadást választotta. Ha az információ mélyen spirituális, egyensúlyotokból kibillentek. Lehetetlen az, hogyha megtudtok valami mély dolgot, azt állítsátok, hogy nincsen ott. Ezt ti, így fogalmaznátok meg: "az elefánt az asztal alatt". Lehetetlen figyelmen kívül hagyni őt! Ilymódon, egyensúlytalanságban fogjátok élni életeteket. "Figyeljetek tehát, minek a megismerését választjátok!" Teljes szeretettel és bölcsességgel mondjuk ezt nektek, majd azt mondjuk nektek, elkezdődik egy bizonyos folyamat akkor, amikor tiszta szándékkal kéritek azt, hogy elkezdődjön ez. E dolog sokkal mélyebb, amint ti tudjátok! Nem fordulhattok többé vissza, ha már megkaptátok. Ez az Első Kozmikus Törvény. Az egyes szám, numerológiai szempontból, új kezdeteket jelent.


2. KRYON MÁSODIK KOZMIKUS TÖRVÉNYE: MINDEN EMBERI LÉNY BELSEJÉBEN LÉTEZIK EGY MÉLY ISTENISÉG.

Azonban ez, nem intuitív módon jelentkezik. Ez ott van és "bökdös" titeket. Ti, tudjátok, hogy ott van. Jelenléte elégséges ahhoz, hogy az emberek megtaláljanak egy vallást, ugye? Ott van és elég mindent tudtok ahhoz, hogy elinduljatok, hogy megkeressétek Isten egy formáját és megvalósítsátok e keresést, jelenléttel, egyesüléssel, imádással, doktrínával. Ám, annak igazsága, hogy kik vagytok, rejtve marad. Ez a második törvény. Az a tény, hogy Isten vagytok, nem olyan, amit csupán sejtetek. Nem csupán sejtitek a tényt, hogy DNS-etekben mindezek az ajándékok ott vannak. Ez egy csodálatos kozmikus törvény! Ez csodálatos, mivel azon a helyen tart titeket, ahol ha szándékotokban áll megkeresni az Istenit, meg is kell tegyétek azt. Nem kezelhettek mindent banalitásként, mivel nem fogtok válaszokat kapni. Ez a magyarázata annak, hogy közületek egyesek miért kezdtek el tanulmányozni és kinyitva egy könyvet ezt mondták: "Megpróbálom ezt, vagy azt fogom tenni, de mi lesz, ha e dolog sem fog semmit hozni számomra?". Megmondom miért nem - mivel semmit nem fektettetek be ebbe. Gondatlanul tettétek, megpróbálva keresni egy eszközt, mely megváltoztat titeket. Az üzenet a következő: Minden annak a ténynek köszönhető, hogy úgy döntöttetek nem nyitjátok ki szíveteket, mivel nem figyeltetek a lehetőségre, akkor amikor egy légió angyal mutatta nektek, bármit is jelentett volna ez számotokra.

Vannak entitások a múltból és jelenből ebben a teremben, töredékeitek, melyekről nem is tudtok. Akasha* (a bolygó életereje) jelen idejű. Tudjátok, mit jelent ez? Ti részei vagytok neki. Azok, akik a székek között járnak, azok akiket ezen a bolygón szerettetek és elveszítettetek. Feltehettek kérdéseket velük kapcsolatban. Mondhatjátok: "Mit tenne, ha most láthatna engem?" Ezután hívhatjátok anyát vagy apát, "Segítsetek nekem meglátni az igazságot!" Ilyen család vesz körül titeket mindig. Ők itt vannak. Íme, hol vannak! Nem valahol az égben vannak. Tudjátok, hogy ők igazán soha nem mentek el? Egyesek közületek megtudjátok majd ezt, mivel képesek lesztek érezni jelenlétüket és illatukat. Nem értelmetlenül beszélek ezekről a dolgokról nektek; azért mondom el mindezeket nektek, mivel részei ők e törvénynek. Isteni teremtmények vagytok és létezik egy fátyol, mely elrejti előletek ezt a dolgot. Ez volt a Második Törvény. Kettő, numerológiai szempontból, a dualitást jelenti.

3. A HARMADIK: Egy annyira mély és egyszerű Törvény; Sokszor hallottátok amint kinyilatkoztattam nektek ezeket az évek folyamán! Sokan ezt mondják: "Túl gyakran mondtad, Kryon!" Azonban most, újból átadom nektek.

KRYON, HARMADIK KOZMIKUS TÖRVÉNYE: NAGYON SZERETVE VAGYTOK!

A fátyol felém eső részén, a quantikus hologram minden entitása szeret titeket - jobban, mint elképzelnétek, jobban az általatok ismert összes számnál. Mindegyikben van valami közös; részei az egyetlen tudatnak, mely ismeri neveteket. Ti, ezt sem hiszitek. "Túlságosan grandiózus!" - mondhatjátok. Több információt hoztam nektek. Várjatok csak, amíg meghalljátok a hatodik és hetedik törvényeket! Bárhová is mentek, elismernek és szeretnek titeket! Ez, az Univerzum központi emóciója, ha így kívánjátok megnevezni. Ez a SZERETET. Minden mester, aki meglátogatott titeket, ezt mondotta nektek, azonban jelenleg ti még mindig okokat kerestek ennek felszabdalására és a kételkedésre. Ezt az energiát éreztétek, amikor a Földre jöttetek, és ezt fogjátok érezni akkor is, amikor távozni fogtok innen. Ígérem nektek, hogy akkor, amikor utoljára fogjátok lehunyni szemeiteket és vissza fogtok emlékezni arra, hogy kik vagytok, meg fogjátok tudni, hogy csak a szeretet létezik. Amikor meg foglak látni titeket a Teremtés Barlangjában, nagy lesz majd az öröm! Ne féljetek ettől a pillanattól, kedves Emberi Lények! Óh, ne értsetek félre - mi azt akarjuk, hogy minél tovább itt maradjatok, mivel szükségünk van a bolygón fényetekre!

Ezért vagytok itt! Azonban ezt mondom nektek: Amikor eljön az ideje távozásotoknak, ne féljetek, mivel ismét hazatértek! Ez egy fenséges pillanat és állandóan megtörténik... egy soha véget nem érő mulatság van. Ez a szív és fény összekapcsolódásának öröm pillanata elképzelhetetlen számotokra Emberként, mely folyatódik az időben miközben emberek jönnek és távoznak, míg a sorozatok folytatódnak és az élet ciklus kiegészül. Még elmagyarázni is képtelen vagyok nektek ezt! Sokan közületek úgy fognak távozni innen, hogy nem fogtok hinni ebben. Ez volt a harmadik törvény. A hármas a numerológiában, a katalizátort jelenti. A katalizátor, egy olyan energia mely impulzust ad az egyik energia más energiává való átalakulásának, miközben ő maga változatlan marad. Mondhatjátok tehát úgy, hogy ez a szerető energia jelenti az Emberi Lény számára a változás és átalakulás központi katalizátorát. Ilyen a Szeretet. Abszolút módon megváltoztatja az Emberek életét és létezési okot nyújt számukra. Bölcsességet nyilvánít meg ott, ahol ostobaság volt és együttérzést, ott ahol semmi sem volt, csupán üresség. Ez mindennek az oka és közös nevezője a fátyol mindkét oldalán. Ez Kryon fő témája és az Emberi Lény számára, a Megvilágosodás Kulcsa. Ez a Felfedezés Fénye egy sötét földön és az igazi vigasztalás a szenvedők számára. VALÓBAN, TI NAGYON SZERETVE VAGYTOK!

4. A NÉGYES SZÁMÚ, AZ INKARNÁCIÓ MECHANIZMUSÁNAK, AZ ÉLET KIFEJEZŐDÉSÉNEK EGY JELZŐJE, VAGY AMIT TI A FÖLDI ÉLET CIKLIKUS TAPASZTALATÁNAK NEVEZTEK. ÉS ÍME: MINDENT, AMIT A SPIRITUÁLIS ÉLET VALAMILYEN KIFEJEZÉSI MÓDJAKÉNT MEGTANULTOK, MAGATOKKAL VISZITEK, KÖVETKEZŐ ÉLET KIFEJEZÉSETEKBE.

E tény azt jelenti: Bármit tanultok a jelenben, nem kell újra-tanulnotok akkor, amikor visszatértek. Minden feljegyződik az Akashában, mely "edényként" tartalmazza mindazt, amit megtanultatok. Ez tele van mindazzal, amit életleckétek tartalmaz. Minden eddigi inkarnációtok és minden dolog, amit megtanultatok, ebben a metaforikus edényben található. Amikor eldöntitek, hogy belökitek az ajtót és kinyitjátok ezt a spirituális edényt, kiárad minden amit a korok során megtanultatok. Minden, amit megtanultatok valamikor, földi utazásotok kezdeteitől, ott található. Voltak egyesek, akik sötét pillanataikban ezt mondották: "Ha vissza kellene térnem és ismét megtanulnom ezt a leckét, nem szeretnék visszatérni." Rendben van, nem kell újból megtanuljátok azt a dolgot. Ez a magyarázata annak a ténynek, hogy egyesek, minden előzetes spirituális felkészülés nélkül, mély bölcsességgel rendelkeznek. E dolog megmagyarázza, hogy a Földön az Új Tudattal rendelkező gyermekek, már születésüktől fogva magukban hordanak egy bölcsességgel félig tele edényt – nincs jelentősége annak, hogy konkrétan miről. Amikor az edényt megnyitja akár a legkisebb gyermek is, mély eszmék kerülnek felszínre a fátyol másik feléről... arra vonatkozóan kik voltak ők, hogyan működik az élet és miért választották az illető szülőket. Ez nem történhetne meg, ha Föld új mágnesességének megállapodása nem ment volna véghez - és ez az oka annak is, hogy én most, itt vagyok.

Mondhatjátok, hogy az új eszközök, az emberi élet új interdimenzionális vetületeként vannak itt, mellyel születésetek óta már rendelkeztek. Nektek meg kellett dolgoznotok érte, azonban az új gyermekek már rendelkeznek vele, érkezésükkor. Ez az oka annak, hogy ők már nem akarnak sorba állni! (nevetés) Ők már nem akarnak lineárissá válni. Mind akarnak mindent, egyidőben, ha megfigyeltétek! Ezt a jelzőt már nem fogják átvenni tőletek. A tanulásról van szó és illene megünnepelnetek ezt.

Most, ti akik kételkedtek, engedjétek meg, hogy elmondjam nektek mit jelent ez! Bensőtök tartalmaz bizonyos igazságokat a legnagyobbak közül, melyekről soha, senki nem hallott még. Szeretném elmondani, hogy van itt a hallgatóságban egy sámán és még ő sem ismeri ezeket. Ő fél kinyitni az edényt és lehetséges, hogy nem is fogja ebben az életében megtenni, a félelem miatt. De, kedvesem, te tudod kiről beszélek, nemde? Ha valamikor azt választod, hogy kinyitod az edényt, a korok mélységei felszínre fognak kerülni. Ha azt választod, hogy megteszed, látni fogod, hogy a gyógyító, aki vagy, ott található. Duális részed azt akarja, hogy tartsd a fedőt az edényen, mivel te tudod azt, hogyha kinyitod az edényt, nem fordulhatsz majd vissza! (Első Kozmikus Törvény). Tudod, hogy ott van, ugye? Szeretnéd megtenni ezt, ebben az időszakban? Nincs ítélkezés részünkről. Kedvesem, függetlenül attól, hogy kinyitod vagy nem az edényt, az ünneplés ugyanaz lesz akkor, amikor egy napon, a mi oldalunkon foglak viszont látni téged. TI NAGYON SZERETVE VAGYTOK! Ez volt a negyedik. A négyes szám, numerológiai szempontból egy földies szám és struktúrát igényel! Így mutatja az évezredes megismerést. Ez az Akashába, egyik életről- a másikra átvitt arany. Ez az egyetlen dolog, amit egyik életből a másikba magatokkal visztek, mely a legpraktikusabb dolog az összes közül. Spirituális megismerésetek olyan, mint Istennek egy foglalata/borítása. Akkor, amikor kéritek, hogy kinyíljon az a bizonyos edény, egy kényelmes energia árad ki belőle - saját fenségetek.

5. AZ ÖTÖDIK AZ, AMIKOR TISZTA SZÁNDÉKOTOKAT KIFEJEZITEK ARRA, HOGY AKTIVÁLJÁTOK DNS-ETEK 10 SZINTJÉT.

Valami más egyéb is történik ezzel egyidőben - valami, ami mély. Ti engedélyezitek a kozmosznak, hogy újrarendezze körülöttetek a dolgokat. Egyesek közületek tudják miről beszélek, nemde? Engedélyeteket adtátok a változáshoz. Sötétebb óráitokban talán kiáltoztatok akkor, amikor bajban voltatok és a dolgok nem úgy mentek, ahogy kell. Az ilyen pillanatban mondja az Ember: " Uram, ki engedte meg, hogy ily módon megváltoztasd életemet?" Én meg ezt válaszolnám nektek: Ti engedélyeztétek! Tehát, figyeljetek! Mielőtt eldöntenétek, hogy belökitek az ajtót, hogy aktiváljatok néhány DNS-szintet, álljatok készen az életetekben megjelenő esetleges változásokra! Ez, nem egy ezoterikus fogalom, nem egy badarság. Az élet átalakulásáról van szó. Kérdezzétek csak meg a körülöttetek lévőktől, mi történt velük akkor, amikor eldöntötték, hogy megtalálják a bennük lévő Istent.

Ti, mindannyian egy rendkívül mély és megfelelő időben és térben vagytok. Szükségünk van fényetekre a bolygó számára. Ha eldöntitek, hogy fényt küldötök, meg fogjátok változtatni a bolygót. Az ok, amiért itt vagytok, mindannyian közületek, az okot jelenti, amiért felébredtetek - még te is, aki kételkedsz - ez okból jöttél ide valakivel erre a találkozóra. Egyiketeket sem ítéllek el. Csupán tényeket közlök. Létezik egy oka annak, amiért eljöttetek, hogy meghalljátok ezeket a dolgokat - hogy jobban megtöltsétek ama edényt, hogy tudatosítsátok a dolgok működési módját.

A Kozmikus Törvény melyről beszélek abban áll, hogy engedélyeteket adtátok a változásra akkor, amikor beléptetek az arénába és megkértétek Istent, mondja meg, mit kell tudnotok. Így mennek a dolgok. Ilymódon működik ez. Olyan ez, mintha besoroznátok magatokat a Fénymunkások légiójába és engedélyeznétek a Szellemnek, hogy segítsen belépnetek azok soraiba, akik meg fogják gyógyítani a bolygót. És a jó hír az, hogy minden változás melyen átmentetek életetek folyamán olyan, amilyennek lennie kell és evolúciót, tulajdonképpen örömet hoz számotokra. Isten nem szereti a kemény helyzeteket, nem szereti eltávolítani a szeretetet vagy betegséget, szenvedést teremteni. Nem ezt teszi a Szellem. Ezt az energiát a bolygón lévő doktrínák spirituális jelzői teszik? Nem így van, kedveseim! Azok a dolgok melyeket talán megtapasztaltok, melyeket evolúciónak vagy problémáknak és kihívásoknak neveztek, mind a fény erősödés pillanatának köszönhetőek, mivel a bolygónak szüksége van arra, hogy ti csiszoltak legyetek. Van egy régi kifejezés, melyet mis is használtunk előzőleg: "A vasat vassal formálják." Ez arról a tényről szól, hogy néha megpróbáltatásokon kell átmennetek ahhoz, hogy abba a csodálatos angyali formába alakuljatok, melyet kértetek! Ez egy kozmikus törvény. Numerológiai szempontból az öt, a VÁLTOZÁS energiája. Mit mondhatnék még többet erről?

6. HATOS SZÁMÚ: AMIKOR ELKEZDITEK A KERESÉST, MIHELYT BELÖKITEK AZ AJTÓT, MIHELYT A SZELLEM ÉSZLELI TISZTA SZÁNDÉKOTOKAT, EGÉSZ UNIVERZÁLIS CSALÁDOTOK MEGTUDJA E DOLGOT!

Szeretném, ha elgondolkodnátok ezen egy pillanatig! Ti, lineáris formában figyelitek magatokat: egy döntést hozó Emberi Lény, az emberiség óceánjában. Egy homokszem, a végtelen spirituális tengerparton, aki egy kis döntést hoz. Jól van, elmondom én nektek: az egész tengerpart tudja, amit csináltok! Ez egy Kozmikus törvény. Íme, mennyire mély minden! Amikor felgyújtjátok fényeteket, az egész világ észleli. Dolgok, melyeket elképzelni sem tudtok, a spirituális, történelmi eljárások, épp most történnek. Még az Akasha is módosul minden alkalommal, amikor egy Ember döntést hoz. A bolygó vibrációja megváltozik azok az emberek által, akik meghozzák döntésüket arra, hogy átmenjenek az interdimenzionalitás állapotába, ahonnan másképp láthatják a dolgokat. Ti ezt felemelkedésnek, újjászületésnek, DNS-aktiválásnak nevezitek. Bárhogyan nevezhetitek: MINDENKI TUDNI FOGJA!

"Kryon, a bolygón élő emberek is tudni fogják ezt?" Kategorikusan! Óh, talán nem tudatos szinten, azonban azt mondom, hogy ők felismerik a sámánt; ők felismernek egy mestert; ők felismerik azt, aki Felemelkedett állapotban van. Lehet, hogy ők nem tudják miért nem olyanok, mint ti - ám tudják. A bennük lévő Istenről van szó, aki köszönti a bennetek lévő Istent! És a két Isten kommunikál egymással - és ők tudják. A kozmosz felébred, amikor ti felébredtek! El fogom mondani nektek, hogy közületek egy bizonyos számban, e fénybe való átmenet helyének szélén álltok, már most. Én érzem ezt, ti is képesek vagytok érezni? Amikor megteszitek - és ha meg szeretnétek tenni és belökitek azt az ajtót - szeretném elmondani nektek, hogy az egész kozmosz tudni fogja azt. Áldottak azok, akik meghozták a döntést és azokon a helyeken vannak, ahol ismerik az életet, ismerik a fény erejét és nemcsak beszélnek róla hanem megélik azt! Áldottak ők, mert öröklik majd a bolygót, amilyen szelídek! Eszenciájukról van szó, deszcendensükről, melyet a bolygó mostantól kezdve hordozni fog. Íme, ki van ma itt, lemúriaiak! Ez a hatosszámú. A hatos számjegy a középpont - a sorozat legszentebb száma. A kommunikálást, az imát és a Felsőbb Én fele tartó vezetéket jelenti. Van még egy törvény, melyet a végére hagytam.

7. A HETES, AZ ISTENSÉG SZÁMÁT JELENTI. E SZÁM, ISTENNEK AZ ISTENISÉGÉT JELENTI. Most átadom nektek az információt: A HETESSZÁMÚ KOZMIKUS TÖRVÉNY, KIEMELI AZT A TÉNYT, HOGY AKKOR, AMIKOR FÉNYT KÜLD BÁRKI KÖZÜLETEK, HATÁSSAL VAN E BOLYGÓ VALÓSÁGÁNAK SZERKEZETÉRE.

Legyetek bár egyedül vagy ketten, hárman, akkor, amikor fényt küldötök egy helyre a Földön, melynek szüksége van rá, ezoterikus szempontból ám 3D-s bizonyíték nélkül, akkor amikor megvalósítjátok ezt a mély spirituális folyamatot, feltehetitek a kérdést, hogy ez okoz-e valamilyen ütközést? Vajon okoz? Akkor, amikor fény küldötök a szudániaknak, hogy enyhítse hihetetlen szenvedés állapotukat, vagy azoknak a családoknak, akik minden nap sírnak az Iránban történtek miatt, vagy azoknak, akik az első vonalban harcolnak a föld harcterein, és akik félnek, kérdezzétek meg magatoktól, vajon segít ez nekik? Talán ti rendszeresen külditek a fényt ám kedveseim, a dualitás arra késztet, hogy kételkedjetek "Vajon van valami hatása e fénynek? Tudni fogjuk valamikor? Annyira jelentéktelennek tűnik." Ez Kryon Hetedik Kozmikus Törvénye, mely kimondja azt, hogy valahányszor leültök és fényt küldötök, ez hegyeket mozgat - elköltözteti a hegyeket! Megváltoztatja a bolygó jövőjét!

Most, olyan információkat fogok átadni nektek, melyeket csupán néhány alkalommal említettem üzeneteimben. Ehhez az átirathoz őriztem ezeket. Ha semmit sem fogtok megjegyezni ebből az üzenetből, emlékezzetek vissza erre az egyre: A BOLYGÓ EGÉSZ LAKOSSÁGÁBÓL, CSUPÁN 0,5% -NAK KELL FELÉBREDNIE KÖZÜLETEK AHHOZ, HOGY MEGTEREMTŐDJÖN A FÖLDÖN EGY ÚJJÁSZÜLETÉS ÉS A BÉKE - CSUPÁN 0,5% !!!

Kryon

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad