https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ Hogyan fejlesszük az önbizalmunkat? - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

Az önbizalom az emberi karakternek szintén egy olyan rejtélyes tulajdonsága, amelyet legtöbbnyire csak tüneteiben, megnyilvánulásaiban ismerünk, lényegét azonban kevéssé értjük, főleg úgy fogadjuk el, mint elementáris tényt, irányításunktól független, szerencsés adottságot.

Úgy gondoljuk, vagy van valakinek önbizalma vagy nincs. Ha van, ez nyilvánvalóan nagy mértékben elősegíti az életben való érvényesülését, ha nincs akkor szerencsétlen flótás, aki a döntő pillanatban mindig cserben hagynak legfőbb képességei. Kétségtelen, hogy a tudás és önbizalom nem mindig állnak arányban egymással, s az önbizalommal bíró ember, noha esetleg irreális módon elbizakodott, mégis nagyobb eredményeket ér el, mint az értékesebb, de kisebbrendűségi érzettel küzdő egyéniség.

Tapasztalhatjuk, amikor valaki olyasmire vállalkozik, amihez nem sokat ért, ha bízik magában, tűrhetően végzi el a munkát, viszont a legalaposabb felkészültség ellenére is zavarok támadhatnak, ha valaki nem bízik abban, amit csinál. Az önbizalom lényegében mágikus, teremtő, pozitív árama az emberi egyéniségnek. Az önbizalom fogalmát, ezt az energiát is az egyén egészének egyik alkotóelemként tárgyaljuk, amely csak a többi tulajdonsággal és energiával való összműködésben járul hozzá az egyéniség fejlődéséhez és egyensúlyához.


Az önbizalom fejlesztése

Az önbizalomhiány, bizonyos sorsszerű terhelések mellett, apró kudarcok sorozatából keletkezik. E kudarcok oka - épp úgy, mint a karmikus terheléseké - a láthatatlan vágyvilágban és a szellem mágikus függetlenségének elvesztésében gyökerezik. S ne higgyük, hogy ez a folyamat egy már irányításunk alól régóta kikerült, lezárt tétel. Korántsem. Kifejezetten valami olyan dologról van szó itt, ami ma is állandóan történik rossz irányba, és ma is bármelyik pillanatban konstruktív irányba fordítható. Csak meg kell találnunk a hibát, amely a zavarokat okozza. S amint rátapintunk, ezúttal is elcsodálkozunk rajta, milyen egyszerűnek tűnik. Alig elhihető, hogy ezek a kis mulasztások, jelentéktelen hibák ilyen veszedelmes gátakat emelhetnek bennünk. Ne felejtsük el azonban, hogy egyetlen apró nyíláson át akármilyen óriási léggömbből elillan a gáztartalom, amely a magasságban tartja. Az önbizalom emelő, lendítő, átütő erejű árama apró, félbehagyott dolgokon át szivárog el lényünkből. Minden félbehagyott munka, be nem fejezett mű, megszegett ígéret, nem teljesített fogadalom, helytállás elől való elfutás feltépett véna a lelkünkben, amelyen át elvérzik az önbizalmunk. A befejezett művek, véghezvitt feladatok akkumulálják az önbizalom erőit. Minden ilyen helytállás meghatványozza benső energiáinkat, s újabb, még nagyobb feladatok sikeres teljesítésére tesz képessé bennünket.

Legfontosabb tehát sérült, kivérzett önbizalmunk gyógyításánál az, hogy soha semmiféle munkát, apró feladatot félbe ne hagyjunk, mert ezek mind nyitott sebek, amelyeken át kreatív erőink folynak el. Nem arról van szó, hogy egyfolytában erőszakoljuk a dolgok befejezését, hanem arról, hogy amibe belekezdtünk, azt rendületlenül, minden akadályon át vigyük véghez. Intézzük el a hátunk mögött tornyosuló kínos, szemrehányó, vádló restanciákat. Szisztematikusan vegyük sorra minden problémánkat, amelyet elodáztunk, legyen az fizikai vagy szellemi tennivaló. Legyen az emberi viszonylatunk elrendezése valakivel vagy lelkiismeretünkkel való elszámolás. Vegyük fel a fonalat. Fogjunk hozzá összebonyolódott ügyeink kibogozásához. Magában véve már ez az akcióba lendült tevékenység is erőtöbblethez, nyugalomhoz, egyensúlyhoz juttat bennünket. Ne hőköljünk vissza akkor sem, ha a feladatot félelmetes arányúnak látjuk. Gondoljunk Lao Ce figyelmeztetésére, amely szerint a tízezer mérföldek is a lábunk alatt kezdődnek. Az önmagunk előtt való sorozatos elbukások emléke tett bátortalanná bennünket. Vizsgázzunk most le önmagunk előtt sorozatosan, hogy a benső bíró előtt visszanyerjük hitelünket. Minden ilyen sikeres vizsgával titokzatos, regenerációs folyamatok indulnak el bennünk, veszedelmes sérülések gyógyulnak meg, lékek tömődnek be. Pszichénk összezárult, hőálló tégelyében mágikus áram akkumulálódni, hatni kezd, s bénult, tetszhalott organizmusunk vénái varázslatos, élő, szuggesztív erővel telítődnek. S ez az erő új sorsot teremt a befejezett feladatok és a magasabb képességek által lefedezett, vitalizált önbizalmunkon keresztül.

Szepes Mária

Könyvajánló

A mindennapi élet mágiája
Szepes Mária

Miért szerencsés egyik ember, s miért sújtja balszerencse a másikat? Mi a siker titka? Élhet-e valóban eredményes életet az, aki csupán önös érdekeit szolgálja? Hogyan szül a bizalmatlan ember mások iránti gyanakvása bizalmatlanságot maga ellen? Mi az önbizalom titka? Hogyan küzdhetünk meg foszladozó idegeinkkel? Mert a panaszkodás, az elkeseredés, az elhatalmasodó pesszimizmus önveszélyes, nemcsak betegít, de megnehezíti, ha nem teszi lehetetlenné életcélunk elérését. Milyen a sikeres szerelem, barátság, általában a jó emberi kapcsolatok „mágiája”? Hogyan építhetünk kölcsönösen előnyös kapcsolatot környezetünkkel, kerülhetjük el a „munkahelyi ártalmakat”? Segíthetünk-e magunkon, ha nem vagyunk készek a rászorulókon minden pillanatban segíteni? Mit jelent az „Én Te vagyok” törvénye? Melyek azok a tévedések, hibák, bűnök, amik egy időre, akár véglegesen kudarcok sorozatává tehetik mindennapjainkat? Kinek keressük társaságát s kiét kerüljük? Egyáltalán, mit tehetünk magunkért és embertársainkért? Nagy élettapasztalatból, segíteni akarásból fogant válaszokat kapunk ezekre a kicsi és nagy, de mindenképpen sorsdöntő kérdésekre; a feleletben nemcsak az író véleménye, tanácsa, de a keleti filozófia több évezredes bölcsessége is kifejeződik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad