https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ Georgi Stankov: az átalakulás természete - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

Az átalakulás természete

Georgi Stankov 2014. július 18-i előszava Jahn J. Kassl által 2014. július 10-én csatornázott és július 18-án publikált cikkére

Ez a csatornázott szöveg nem elméleti beszélgetés a szellemi értékekről és a viselkedésről. Hanem azt tárgyalja, mi volt a fő oka, hogy május végén a felemelkedésre nem került sor, mikor erre minden kozmikus erő már készen állt, és csupán a földi fényharcosoknak nem sikerült ismételten fenntartani a megfelelő fényhányadost. Ehelyett az utolsó pillanatban elfordultak a fénytől és úgy döntöttek, hogy nem emelkednek fel - nem akartak beleugrani a szakadékba biztonsági háló nélkül, mivel az Istenbe vetett hitük nem volt elég erős.

Akik pedig azt hiszik, hogy a menny erői vagy annak néhány prófétája, mint a Jahn, Carla és jómagam hazudtunk nekik a felemelkedésről és arcátlanul zaklatnak engem az e-mailjeikkel a hitük hiányának a következménye és spirituális vakságuk miatt, ők egyszerűen üres lélektelen másolatok, akik maguk is részei a problémának. Így Önök nem hozhatják fel saját kudarcukra érvként azt, hogy a próféták félrevezették a jóslataikkal.

Teremtsék meg a saját próféciájukat és saját életüket az Itt és Mostban; és ha nem tudnak hinni benne, a prófécia még mindig érvényes marad azok számára, akik hisznek benne és akik felnőttek Minden-Ami-Van legmagasságosabb szeretet-adományához. Ez az, amiről ez az üzenet igazán szól, és minden további érv az emberi butaság, vakság és a szellemi érettség hiányának a fenntartásához vezet, amely a régi Földet az Omniverzum legsötétebb bolygójává tette. Kérjük, értsék meg: ez a Föld már nem létezik többé, és az az idő, amikor a szavak még számítottak valamit, már elmúlt.

Ez a weboldal ( www.stankovuniversallaw.com ) csak azokkal a legmegbízhatóbb és legértékesebb információkkal szolgál Önöknek, amit egyáltalán ezen a bolygón találni tudnak, mivel ezek a kozmikus tudatosság legmagasabb szintjeiről, az aktuális Gaia 5-ön élő legtisztább és legtisztességesebb szellemi vezetőktől érkeznek. Így ha Önök értelmesek, akkor elfogadják és megértik ezeket az információkat - vagy ne foglalkozzanak velük tovább. De ne zavarjanak minket meg azt a néhány fényharcost a maguk feldolgozatlan problémáikkal. Senki sem segíthet már Önöknek ( spiritufó megj: Stankov most azokhoz szól, akik nemcsak elutasítják a felemelkedés eszméjét, hanem még támadják is őket ), mivel hamarosan egy alacsonyabb idővonalon találják magukat - valójában már most is ott vannak, csak még nem valósult meg -, az evolúciós fejlődésük megfelelő szintjén, ahol már nem leszünk ott Önöknek, hogy zavarjanak minket. Gondoljanak ehelyett inkább a fenyegető karmára.

Beszélgetésünk a 6D-s galaktikus flottával

Már beléptünk a „beszélgetés Istennel", illetve Minden-Ami-Van közvetlen idejébe, mikor tegnap kimentünk késő délután a vancouveri tengerpartra, hogy élvezzük a meleg időjárást és óceán vízét. Ekkor a 6D-s flotta odajött hozzánk és a lehető legizgalmasabb párbeszédbe kezdett velünk, amely több, mint 6 órán át tartott és csak éjfélkor fejeződött be a lakásunk erkélyén a sziporkázó 5- és 6D-s égbolt alatt. Mi még eddig soha nem tapasztaltunk ilyen intenzív közvetlen kommunikációt egy magasabb birodalommal és ezen interakció alatt Carla tudata rendkívüli módon kitágult és szilárdan a 6D-s flotta rezgésszintjéhez kapcsolódott, épp úgy, ahogy az enyém is, csak másmilyen módon. A párbeszéd tisztasága és az információ pontossága pedig lélegzetelállító volt.

A legtöbb téma személyes jellegű volt, így ezekről itt nem fogok beszélni. Ám ekkor többek között arra kértem a 6D-s flottát, hogy erősítsék meg még egyszer a 2014. május 28-i felemelkedésük elhalasztását, és véleményezzék ennek a döntésnek az okát. Itt van az alábbiakban, amit erre válaszoltak:

"Minden kozmikus feltétel a felemelkedésetekre már készen állt ezen új hold-portál idején. Kezdetben a felemelkedési hullám úgy növekedett, ahogy várható volt. Ám a fény harcosai nem tudták megtartani az egyre növekvő fényt, mivel mentálisan még nem voltak készen erre, inkább megadták magukat a félelmeiknek és elfordultak a fénytől legutolsó pillanatban. Úgy döntöttek tehát, hogy nem emelkednek fel, és ezt a döntést szabad akaratuk alapján hozták meg. Az viszont nem volt előrelátható, hogy ilyen módon fognak reagálni, mivelhogy kifejezték az óhajukat, hogy fel akarnak emelkedni az esemény ( megj: a mágneses pólusváltás )előtt a lélek szintjére, és követni akarták annak a néhány legelszántabb fényharcosnak az útját, akik az emberiség igaz úttörői. Ennek eredményeként sikerült megfigyelnünk, hogy a felemelkedési hullám már akkor kezdett lehanyatlani, mielőtt még az elérte volna a felemelkedéshez szükséges küszöbértékét, épp úgy, mint egy olyan orgazmusnál, amely sohasem éri el a várva várt csúcsot, és így elrontja a szexuális örömöt. "Az utolsó megjegyzésüket már látomás képében kaptam tőlük:

"Vajon ez volt az oka, hogy a Forrás arany-ibolya lángját a Gaiához és az emberiséghez küldték, hogy segítsen helyre hozni a legtöbb fényharcosnak ezt a hiányosságát abból a célból, hogy meg tudják tartani a fényt, és elérjék a felemelkedés küszöbértékét, így volt-e tervezve?", kérdeztem a 6D-s flottától.

"Valóban, az arany-ibolya lángot a Forrás azért küldte a Földre, hogy Gaiának és néhány legelszántabb fényharcosának a felemelkedése elváljon a legtöbb kudarcot vallott szunnyadó lelkű fényharcostól éppen azért, hogy megtartsák a fényt és elérjék a felemelkedés küszöbértékét saját lelki szintjükön. Most a Gaia felemelkedése be van ágyazva az új galaxis felemelkedési folyamatába, ez a felemelkedés teljesen új lehetőségeit és útjait teremti meg mind kettőtök, mind az emberiség és a Gaia számára. A felemelkedési folyamat így rendkívül változatossá válik és ez által mindenféle forgatókönyv lehetséges lesz most már mindenki számára az ő lelki ébredési és evolúciós szintjének megfelelően. Ez a döntés, hogy elárasszák a Földet arany-ibolya lánggal, eredetileg nem volt betervezve, ám minden döntés spontán és azonnal megtörténik a Mostban. Azaz ne gondolkodjatok lineáris módon!

Például ti most a legfelső idővonalon éltek a legmagasabb rezgések szintjén. De ez is csupán egy olyan idővonal, amelyen továbbálmodjátok a ti 3D-s „valóságotokat”. Ugyanakkor nagyon aktívak vagytok álomállapotban is ( megj: itt Stankovról és lélekpárjáról van szó, akiknek már „ébren álmodó” tudatuk van, vagyis asztráltestben is ugyanolyan tudatosak, mint a fizikai szinten ), amely számotokra most a teljes tudatosság aktuális felébredt szintű állapota, és ahol most éppen bevezetitek és tanítjátok az új Univerzális Törvényt a magasabb 5D-s idővonalakon."

Volt még ezenkívül sok más fontos információ, melyek közül néhányat meg fogok osztani Önökkel ez alkalommal. A 6D-s flottával való beszélgetésünk végén Carla tudati mezőit elárasztotta a matematikai kódoknak egy hatalmas hulláma, amit a harmadik szemével komplex egyenleteknek látott. Majd a 6D-s flotta elmondta neki, hogy ezek a kódok protokollokat, előírásokat tartalmaznak a Gaia számára a legmagasabb idővonalára vonatkozóan: "Ez az idővonal most teljes energetikai egyensúlyban van, így nem fogja meg tapasztalni az MPV-t ( a mágneses pólusváltást ) és a pusztulást, csak a zökkenőmentes átmenetet a magasabb dimenziókba."

"Hogyan lehetséges ez?" Kérdeztem: "Hiszen Jahn forrásai eddig azt mondták nekünk, hogy az MPV feltétlenül szükséges a galaxis és a Gaia felemelkedéséhez annak kristályosodási pontjaként?"

"Az MPV koncepciója sokkal összetettebb, mint amennyit jelenleg megérthettek belőle a lineárisan gondolkodó elmétekkel." volt a 6D-s flotta válasza.

Ebben a pillanatban rengeteg információ kezdett áramlani hozzám, melyeket a saját szavaimmal fogok tolmácsolni Önöknek. Mialatt tehát az MPV végbe fog menni ezen a legfelső idővonalon, mi, az új felemelkedett mesterek, ebből semmit sem fogunk megtapasztalni személyesen, mivel akkor már fel fogunk emelkedni ezalatt olyan magas frekvenciára, hogy automatikusan át fogunk siklani egy új 5D valóságba, amely kezdetben különböző lesz mindannyiunk számára. Mi most exponenciális gyorsasággal emelkedünk a frekvenciasávunkon, és ez az oka annak, hogy oly sok ember már nem észlel minket. Például Carla és jómagam most már jóval gyorsabban tudunk mozogni, mint a többi ember. És valóban: azt vettük észre az elmúlt hetekben, hogy mennyire lassan és nehézkesen mozog körülöttünk minden ember - az üzletekben, éttermekben, bankokban, autóikat vezetve stb.

Ezt a tényt a 6D-s flotta megerősítette. Így történhetett, hogy miközben hazafelé tartottunk a tengerpartról, áthaladtunk egy rendőrségi ellenőrzőponton anélkül, hogy észrevettek volna minket. A 6D-s flotta is elmondta ezzel kapcsolatban, hogy "a mi legfelső idővonalunkon nincs már törvényi kényszerítés, sem állami hatalom, de még mindig tapasztaljuk ezeknek az intézményeknek a működését, mivel sok alacsonyabb idővonal hallatszik át, vesz körül minket, melyeket majd az MPV végül el fogja távolítani."

A klónok, az üres másolatok, akik meg fognak halni az MPV alatt, és más inkarnált lények, akik végül egy olyan 4D-s idővonalra kerülnek, amely már mentes lesz a jelenlegi 3D-s burkolattól, meg fogják tapasztalni ezt a pusztító eseményt a maga legteljesebb erejével. Néhány entitásnál lehetséges lesz, akik magasabb 4D-s idővonalra kerülnek, hogy nem emlékeznek az eseményre, amikor megérkeznek oda, mivelhogy ezek a szörnyű emlékek gátolnák a gyors alkalmazkodásukat a 4D-s szintű élet új, kedvezőbb feltételeihez. Ám erről a témáról értekeztem még 2012 elején a "három-Föld-forgatókönyv" megtárgyalása kapcsán.

Összességében ezek a lények, akik sokkal jobb körülmények között fogják folytatni a megtestesülésüket a 4D-s idővonalon, kezdetben nem veszik észre, hogy egy új realitásba kerültek. Pedig valójában már most is ez történik. Nekünk ezzel kapcsolatban a flotta azt mondta, hogy még ezen a vancouveri tengerparton is sok olyan emberrel találkoztunk, akik különböző idővonalakból jöttek ide abból a célból, hogy megszerezzenek valamit maguknak a mi legmagasabb idővonalunk realitásából és hogy továbbítsuk nekik ezeket a kódokat az ő végső rendeltetési helyük felé. De erről a tényről beszéltek már nekünk az Elohimok is több, mint egy hónappal ezelőtt, mely már publikálva lett ezen a honlapon - ezt Önök is leellenőrizhetik.

A 6D-s flotta személy szerint nekem szóló legfontosabb információja pedig a következő volt:

"Most, amikor a harsonaszó zengi át az egész univerzumot, hírül adva, hogy számos új, 4D-s világot teremtettetek ( Megj: mármint Georgi Stankov és Carla Thompson, ugyanis a két pólus tökéletes spirituális együttműködése kell a teremtés minden magasabb szintjén ) és hogy őket be lehet népesíteni új lelkekkel. Ezek a világok már mentesek a sötét entitásoktól, és az idetelepülő lelkek el tudják kezdeni az új inkarnációs ciklusukat a korábbihoz képest sokkal kedvezőbb feltételek mellett. Ezek az új világok az új galaxis részei lesznek, melyek különböző sebességgel fognak felemelkedni és teljesen új feltételek között fognak fejlődni, ahogy azokat most ti megteremtettétek - mint új, felemelkedett mesterek, Logosz-istenek és mint az új galaxis Őrzői. Ugyanakkor már most is ezekben a világokban dolgoztok álomállapotban, és nagyon hamar tudatosulni fog számotokra ezen új idővonalakban és világokban folytatott tevékenységetek."

Átadtam tehát Önöknek Carla és jómagam által közvetlenül lehozott teljesen új információt, a 6D-s flottával folytatott tegnap esti nagyon intim párbeszédet. Ezek a 6D-s entitások úgy tűntek nekünk, mint az Egy mindenütt jelenlevő tudatossága, Akik rendkívül erős saját kollektív energiával rendelkeznek. És bizony úgy elárasztottak minket akkor az energiáikkal, hogy Carlát a szédülés környékezte az egész információcsere alatt, úgyhogy segítenem kellett neki, hogy sétánk közben össze ne essen.

Ugyanakkor van egy döntő bizonyíték, melyet a 6D-s flotta is megerősített, hogy mi egy teljesen új idővonalon tartózkodunk: a hőmérséklet a Csendes-óceán partján, este a Boundary Bay öbölben, itt Kanadában jelenleg 24-25 Celsius fok körül volt, mikor dagály idején kimentünk ide úszni. Egyben ez az a hely, ahol a Központi Portálunk, végtelen energiák interdimenzionális kapuja itt a White Rock központjában található. Jóllehet Carla és az összes kanadai, akit ismerek, arról biztosított, hogy az óceán hőmérséklete itt nyáron sem emelkedik 12-14 Celsius foknál magasabbra és így ők normálisan nem is tudnának úszni az óceánban. Ezért egy kis időmbe és energiámba tellett, hogy meggyőzzem Carlát: teszteljük le, milyen meleg az óceán ezekben a napokban, mivel most ugyanaz a hőmérséklete, melyet a Fekete-tenger partján Bulgáriában vagy a Földközi-tenger partján szoktam meg nyaranta.

A 6D-s flotta ezután megerősítette, hogy mi most az óceán vízét az arany-ibolya lángunk energiájával melegítettük fel ezen a legmagasabb idővonalon, és már létrehoztuk azt az új valóságot, egy olyan új mérsékelt éghajlatot, melyet meg szeretnénk tapasztalni. Felesleges ehhez még hozzáfűzni, hogy a Csendes-óceán hőmérsékletének ez a drámai növekedése Kanadában nem jöhetne létre kizárólag a Nap sugárzása révén. Itt ugyanis árapály napi ingadozása eléri a 3 métert, miközben az óceán vize naponta kétszer kicserélődik, úgyhogy a víz a Nap sugarai révén egyáltalán nem melegedhetne fel, még akkor sem, ha ez a tengerparti rész nagyon sekély; tény azonban: itt ilyen magas vízhőmérsékletet a múltban sem tapasztaltak meg.

És ez csak egy példa volt arra, hogyan változtatjuk meg most a valóságunkat, és arra is, hogy a tömegek miért nem veszik észre ezeket a drámai változásokat. A 6D-s flotta így fogalmazott:

"Az emberek nem néznek fel az égre, mert folyamatosan a telefonszámlájuk miatt aggódnak, és még ha fel is néznének, akkor is bizonyosan nem vennék észre az új égbolton az új, kék-ibolya-rózsaszin-arany színképeket, melyek közvetlenül a Forrástól jönnek, hogy átalakítsa a valóságukat. Vakságukat a lelkük programozta ily módon, hogy továbbra is átéljék a 3D-s illúziókat az ébredésnek addig a pillanatáig, míg ez a 3D-s illúzióburkolat fel nem oszlik. Ez az a tapasztalat, amelyre ezeknek az éretlen lelkeknek a további fejlődésük érdekében szükségük van. Ám nagyon kevés az olyan megvilágosodott ember, aki képes felismerni az aktuális változásokat és másokat is a felemelkedés felé tudná vezetni, miközben megfelelően elmagyarázza nekik a helyes utat oly módon, ahogy ezt ti teszitek."

Nincs semmi okom, hogy továbbismertessem a beszélgetést, kivéve még ezt: Az alábbi üzenetében Babaji megerősíti, hogy jelenleg a Földön minden egymillió megtestesült entitásra egy megvilágosodott mester jut. Így nagyjából 6000 mester él ezen a bolygón. Az Elohimok ezzel kapcsolatban számos alkalommal elmondták nekünk, hogy már csak mintegy 3000 magasan fejlett lélek és legelszántabb aktív fényharcos van, akik elősegítik Carlával és jómagammal együtt a felemelkedést ezen a Földön. Mégis van több olyan megvilágosodott lélek is, akik nem vesznek részt közvetlenül a tisztító munkálatokban és a felemelkedés próbaüzemében. Ez egy másik bizonyíték az üzenetek érvényességére, melyeket közzé teszek ezen a honlapon…

http://www.stankovuniversallaw.com/2014/07/the-nature-of-transformation/
Spirituális UFO-kutatás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad