https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ Megvilágosodni férfiként és nőként - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

Régóta ismerem azt a spirituális fejlődési módszert, amely nagyban eltér a világ főbb vallásaitól. Talán azért, mert az Intuíció Kora újra egyensúlyba helyezi a jang-férfias és a jin-nőies energiát és tudatosságot. Ha a történelmi előzményeket nézzük, a spirituális fejlődéssel kapcsolatos megingathatatlan eszmék jórészt a férfiak tapasztalataiból fakadtak: ez felelt meg jobban a lelki felépítésüknek és az agyfolyamataiknak.

Szerintem a nők egészen másmilyennek látják ezt a folyamatot. Ezt nem a feminizmus vagy a megosztó gondolkodás mondatja velem, hanem az a felismerés, hogy egy sokkal átfogóbb kép kezd kirajzolódni előttünk, és hogy a női test, illetve agy világegyetem- és megvilágosodás-felfogása árnyaltabbá teheti a nézeteinket. A jin és a jang összekapcsolása segíthet, hogy megtaláljuk azt az egységes mezőt, amelyben minden ember – nemre való tekintet nélkül – eljuthat a legmagasabb tudati szintre.

Csak dióhéjban: a férfiaknak, mivel kevesebb idegrost köti össze a bal és a jobb agyféltekéjüket, egyoldalú az érzékelésük, ezért olyan jók az elemzésben és az osztályozásban. Sokszor csak akarattal tudják aktiválni a jobb agyféltekéjüket. Ezért van az, hogy a férfiak istenképe az elkülönülésen alapul; az ő útjuk a világban van, és nem maga a világ. A férfiak önmegvalósítása rendszerint a fizikai „kísértéseknek” való ellenállást, az elmélkedést, a vizsgálódást, a szervezett fizikai ceremóniát, az egyéni akarat feladását és a szerzetesi magányt jelenti. A zen például a világ minden összetevőjét semlegesnek tekinti – semmi sem különleges/minden különleges.” A mennyország, vagyis a Tiszta Föld olyan cél, amely „ott fönn”, a mi világunkon túl található.


A nőknél ezzel szemben rengeteg idegrost húzódik a két agyfélteke között, ezért ők sokkal árnyaltabban látják a világot, amelyben az elszigetelődés – még a gondolati, érzelmi és spirituális síkon is – komoly nehézségekbe ütközik. A nőknek lételeme a kapcsolatteremtés, a beszélgetés, a gondoskodás, az összeolvadás, az érzelmek megélése és az intuíció. Érthető tehát, hogy a nők megvilágosodáshoz vezető útja „lefelé és befelé” vezet, az anyagon és az emberen keresztül. A nők felfogása szerint mind a fizikai, mind a nem fizikai világ a testük részét képezi. Ők jelen vannak a világban. A gondoskodást és a másokra való odafigyelést tartják az élet értelmének, mivel könnyedén megérzik mások fájdalmát. A nők számára a megvilágosodás nem valami különálló cél, hanem az a hely, ahonnan ők is származnak.

Úgy gondolom, az Intuíció Korában az emberiség végre bátran támaszkodhat majd egyedi érzékelési módszereire. Mi, emberek különleges képességekkel rendelkezünk, hiszen tudatos érzékenységgel és szabad akarattal vagyunk megáldva – egészen addig fejleszthetjük az érzékenységünket, amíg az érzelem a legmagasabb szintet jelentő empátiába és könyörületességbe nem fordul át, mi pedig össze nem olvadunk a Teremtőnkkel. Mivel az érzelmek és az érzékenység is a testben gyökereznek, sokkal valóságosabbnak és személyesebbnek látjuk a láthatatlan birodalmát. Ez azt jelenti, hogy elvégezhetjük az „evolúciós kísérletet”, és tudatosan az Istenség minihologramjaiként, vagy mikrokozmoszaiként teljesíthetjük ki magunkat.

Ha valaki érzékeny, akkor mindennel kapcsolatot teremt, mindent befogad és mindent integrál, ami a külvilágból származik. Olyan ez, mint a táplálkozás. A tapasztalatok megemésztése során leszünk figyelmesek a mennyei ízre. Ha a fényt és a sötétséget is befogadjuk, mindkettő újabb tapasztalatokkal gazdagít minket, és része lesz a személyes mezőnk gyémántfényének. A tudás személyessé válik, a komplexitás leegyszerűsödik, a disszonancia harmonizálódik, mi pedig úgy érezzük, az élet összes megjelenési formájával rokonságban állunk. Az eltérő világnézetek egyetlen nagy igazságban olvadnak össze. Végül olyan befogadókká válunk, hogy már nem akarjuk definiálni önmagunkat. Mi leszünk az Istenség, és fordítva. Tudjuk, hogy kiteljesedtünk, mert mindent megkaptunk; emberi mivoltunkban is szentek vagyunk.

A megvilágosodás jang és jin típusú értelmezése egyaránt helytálló, de van egy út, amely egyformán üdvözítő mindenki számára, ez pedig a Szív útja. Az agy és a hormonok talán különböznek, de a szívünk ugyanúgy működik. Ha nyíltszívűek és szívélyesek vagyunk, akkor az alapfrekvenciánkon rezgünk, vagyis érzések által ismerhetjük meg a világot, és azt is megtudhatjuk, mit érdemes tennünk. A szívünk az egység kapuja.

Penney Peirce: Frekvencia (A személyes rezgés hatalma) c. könyvéből

Édesvíz

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad