https://hatartalanvilag.blogspot.hu/ Sheldan Nidle - Üzenet a Galaktikus Föderációtól - 2015.02.03. - Határtalan Világ

Önismeret

Rejtély

Post Top Ad

A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete
2015. Február 3.

Sheldan Nidle által (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
8 Ik, 12 Yax, 11 Ik

Dratzo! Több hírrel érkezünk a földi szövetségeseink által végzett haladásról, mely megváltoztatja világotok valóságát. Földi szövetségeseink számos tagja kezdi elérni jólétprogramjaik kézbesítési részét. A sötét összeesküvés képtelen volt megakadályozni, hogy földi szövetségeseink előkészítsék a sok áldásotok biztonságos kézbesítésének eszközeit. Ezen különféle összegek kézbesítése a része egy nagy műveletnek, ami egy új pénzügyi rendszerre váltja át világotokat. Ez a haladás majd új kormányzáshoz és az adósrabszolgaság hivatalos végéhez fog vezetni, mellyel az elmúlt évezred során ilyen vagy olyan formában küzdöttetek. Ez lesz az az idő, amikor szabadságotok lesz, és egy új és sokkal tisztességesebb pénzrendszeretek. Ezen pénzek mögött szigorú új bankszabályok fognak állni, amik biztosítják gazdagságotokat, és biztosítják számotokra azt a módot, hogy biztonságban legyenek vagyonaitok. Ezen eseményekkel egyetemben, lesz egy sor bejelentés az új kormányok által, amik lehetővé teszik nektek, hogy sokkal mélyebb behatással legyetek ezekre az új kormányokra. Valódi felügyelőivé váltok ezen kormányoknak, és egy szempillantás alatt megakadályoztok bármilyen illegális tevékenységet.

Ezek az új kormányok kibocsátják a jelenleg titokban tartott technológiák sorát, visszajuttatják a korábbi adóitokat, ami általánosságban véve érvényre juttat egy évfordulópontot. Ráadásul ezen új kormányok engedélyezik a közzétételt és lehetővé teszik nekünk, hogy szóljunk hozzátok. Arra kívánjuk felhasználni ezt az időt, hogy segítsünk a Felemelkedett Mestereknek előkészülni egy globális előadássorozatra, hogy lehetővé tegyék nektek pontosan megtudni mit is tett az Anunnaki azért, hogy az utóbbi három évezred során összezavarja egy sor vallásalapító Mester által adott információk kulcsfontosságú részét. Ezek a tanítások a harmóniába, békébe fogják visszajuttatni ezt a világot, és a mennyei igazságok megadatnak nektek ezen nagy és bölcs mesterek által. Ráadásul mentoraink teljes mértékben át fogják beszélni ezeket a nagy tanokat veletek. A Mennyország azt kívánja, hogy mindegyikőtök teljes tudatában legyen valódi történelmeteknek, és sokkal jobban megértsétek ezeket a nagy igazságokat. Ez a tudás jelentős mértékben segíteni fog nektek, ahogy előre haladtok a teljes tudatosságba. Ez is lehetővé teszi számotokra, hogy lássátok kezdetben mit is csinált az Anunnaki és az Atlantisziek annak érdekében, hogy manipuláljanak titeket.


Mint azt láthatjátok, a hosszú történelmeteken keresztüli kerülőutatok fel lesz fedve előttetek. A legfontosabb része ennek az, hogy miképpen estetek korlátozott tudatosságba, és az Anunnaki hogyan sózott rátok egy hamis teremtésmítoszt. Amint ezek a sok többi ténnyel együtt felfedésre kerülnek, sokkal könnyebben és tisztábban, és kevésbé torz keretben látjátok ezt az eredeti történelmet, és azon tényeket, amik körülveszik azt. A mentoraink segíthetnek nektek egy igazibb rálátást kapni erre a valóságra, melyben most laktok. Ez lehetővé tudja tenni számotokra, hogy könnyen befogadjátok új valóságotokat, és a fizikai Angyaliságba való visszatéréseteket. Ez mindenek felett az elsődleges oka a mi újraegyesülésünknek. A Mennyország vágya, hogy mindenki akinek rossz sora volt, képes legyen megérteni ezt a történelmet. Aztán az elmúlt 15 évezred (2 Atlantiszban és az utóbbi 13 pedig az Anunnaki alatt) megértésével tovább léphettek. Mindezt meg kell bocsátanotok, ahogy visszatértek a Mennyország isteni szolgálatához.

A szent partjaitokra való eljövetelünk mögötti cél az volt, hogy segítsünk a Mennyországnak megszabadítani titeket az Atlantisziek és később az Anunnaki, valamint annak globális kegyelt bandája által rátok rótt rabszolgaságtól. Ez a sötét összeesküvés, ahogy egyik évezredről a másikra léptetek, mérete és hatalma tekintetében egyre csak nőtt. Az 1900-as évek végére, ez a csoport valóban azt hitte, hogy amennyiben szükséges, képes véghez vinni azt a sötét küldetést, amit rátok rótt az Anunnaki a "feljegyzett" történelmetek jelenlegi korának kezdetén. Ezért az 1990-es évek közepén korábbi mestereik az Anunnaki parancsai, süket fülekre leltek. Az összeesküvés akkor titokban arra készült, hogy azt az irányelvet hajtsa vége, hogy örök szolgáivá tegyen benneteket. Ami most történik, az ennek a terrornak a vége, ami lehetővé teszi, hogy a Mennyország rendelkezései szerint, visszatérjetek a ti természetes teljes tudatossági állapototokba. Az új kormányzás és egy nagy jólét kiemelkedése, és a fordulópont, csak annak különféle eszközei, hogy elérjétek ezt az isteni célt!

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! A peremén álltok, hogy nagy jóléthez jussatok. Áldott időnként egy fordulópont érkezik. Ez történik minden ötven évben. Akkor lehetőség van eltörölni minden adósságot, és sértetlenül újrakezdeni. Mindezen intézkedések összeadódnak, és olyan összegeket fogtok kapni, amikkel mentesültök minden korábbi adósságotoktól. Továbbá jelenleg mellőzött jogszabályok sora fog előtérbe kerülni. Ezek átrendezik a kormányzást, és felállítják a terepet egy tiszta lapnak. Mindez már kész, hogy felkészítsen titeket arra, amit tennetek kell. El kell jönnünk és informálni benneteket erről az új valóságról. A Mennyország elrendelte, hogy hosszas amnéziátoknak vége, és tudássá és bölcsességgé kell átalakulnia. A tanításaink csak a kezdete lesz ennek a létfontosságú eljárásnak. Később áldott módon képesek lesztek feltenni mentoraitoknak fontos kérdések sorát.

Tanításaink tartalmazni fognak sok kérdéssel kapcsolatos gyűlést. Az Atlantisziak egy olyan tudatosságba merítettek benneteket, ami elvette tőletek annak esélyét, hogy áttekintsétek az Akasha Feljegyzéseiteket. Ezen képességetek megtagadása elvágott benneteket korábbi belső bölcsességetek forrásától. Ez az egész folyamat magyarázatot igényel, és lehetővé kell tenni, hogy megbocsássatok azoknak, akik oly esztelenül megfosztottak titeket attól, hogy jobban megismerjétek kik is vagytok. Ez helyre lesz állítva. Közülünk sokaknak, mint nektek is, vannak múltbéli életeink Atlantiszban. Közösen át kell vennünk ezt az időt és megnézni hogyan boldogultunk amikor Atlantisz elsüllyedt, és a túlélőit egy új szárazföldre evakuálták. Mindegyiküknek vannak történetei, amiket el kell mondani, hogy személyes szinten mi is történt velünk akkor. Mi, Felemelkedett Mesterek, ott voltunk ezen dolgok mindkét oldalán. Itt az ideje, hogy emlékezzünk, és itt az idő, hogy megbocsássunk.

Amikor visszatértek a teljes tudatosságba, mindannyian egy galaktikus társadalmat fogunk formálni. Ez az áldott társadalom isteni szolgálat alapú, és teljesen megérti, hogyan kovácsolta össze a Mennyország ezen társadalmakat nekünk. Összejövünk és egyfajta mennyei "edzőtábort" teremtünk, ahol mindannyian ismét asszimilálódhatunk egy olyan társadalomba, ami hirtelen jött létre belőlünk. Akkor jobban megérthetjük hogyan viszonyulhatunk új módon egymáshoz. Kaptunk bizonyos kötelességeket, amiket áldott módon el kell magyaráznunk. Új csillagnemzetünk kombinálódni fog test-nélküli Lényekkel és elementálokkal, hogy összehozzuk új valóságunkat. A Mennyország sokat remél a mi új berendezkedésünktől. Egy bemutatóhely leeszünk ezen galaxis számára, és egy olyan hely, ahonnan sok izgalmas javaslat ered útnak. Itt, a galaktikus béke állandóvá válik, és egy nagyobb intergalaktikus unió formálódik!

Ma folytattuk heti üzenetünket. A Mennyország áldja azt ami most történik felszíni valóságunkban. Áldjuk és hálás köszönetünket fejezzük ki a Mennyországnak azért, ami most folyik. Csatlakozzatok a mi spirituális és űrcsaládjainkhoz, és üdvözlünk ebben az új és ragyogó valóságban! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Földi Mennyország

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

loading...

Post Top Ad